בלעדי לכלכליסט

קשר התרומות המטריד בין יצחק תשובה והדח"צ
שמעון דורון, המכהן כדירקטור חיצוני בקבוצת דלק ובמקביל כיו"ר עמותת יוצאי לוב, לא הצהיר בפני רשות ני"ע על הקשר לבעל השליטה יצחק תשובה. זה לא מנע ממנו להיות אסיר תודה על "הסיוע השוטף"

תומר גנון ודיאנה בחור ניר,כלכליסט-06:44,20.05.20
תגיות:שמעון דורון
יצחק תשובה
קבוצת דלק
עמותת יוצאי לוב
 

שמעון דורון, דירקטור חיצוני (דח"צ) בקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, מכהן במקביל כיו"ר וחבר ועד עמותת הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב, שמקבלת תרומות כספיות וסיוע מתשובה. כך עולה מבדיקת "כלכליסט". דורון, המכהן כיו"ר העמותה שפועלת לשימור מורשת יהדות לוב ותרבותה לפחות מאז שנת 2015, לא נתן גילוי לקשר לבעל השליטה בהצהרת הדירקטור שהגיש בעת מינויו באוגוסט 2018. בדיקה באתר רשות ני"ע העלתה כי הן דורון והן דלק לא ערכו בדיקה מקדימה מול סגל הרשות, בשאלה האם הקשר בין יו"ר העמותה לבעל השליטה מהווה זיקה או עשוי להעמיד את דורון בעתיד בניגוד עניינים בהחלטות שבהן לתשובה יש עניין אישי.

להרחבה