TheMarker | שוק ההון
תשובה צלח את ההנפקה בקושי – לאן ממשיכים מכאן?
בהנפקה התקבלו ביקושים של כ–150 מיליון שקל – תשובה הזרים כ–34 מיליון שקל ■ הגופים המוסדיים יחליטו: לחתום עם תשובה על ההסדר לחיזוק ביטחונות ולתת לו שנה של שקט או להעמיד את החוב לפירעון מיידי ולפנות לבית המשפט ■ שאלות ותשובות

ערן אזרן,19.05.20

קבוצת דלק (+1% 11120), בשליטת יצחק תשובה, צלחה אתמול בעצלתיים את המשוכה הראשונה בדרך לחתימה על הסדר — "מתווה מוסכם לחיזוק ביטחונות" — עם מחזיקי האג"ח. דלק גייסה כ–137 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות. תשובה עצמו השתתף בגיוס והזרים כ–34 מיליון שקל. בהנפקה, שבוצעה במחיר המינימום (100 שקל למניה), נרשמו ביקושים של כ–150 מיליון שקל (ללא ההזרמה של תשובה).

סך הגיוס היה נמוך מההתחייבות של דלק למחזיקי האג"ח לגיוס של כ–200 מיליון שקל במאי. ואולם, בדלק מקווים כי סכום נוסף ייכנס לחברה בשל מימוש עתידי של האופציות שהונפקו למשקיעים יחד עם המניות. אם לא ייכנס עוד הון ממימוש האופציות, תשובה יוכל להשלים את הסכום החסר (63 מיליון שקל) בהנפקה המתוכננת ליולי, בהתאם למתווה שגובש עם נציגות מחזיקי איגרות החוב בימים האחרונים, ושעדיין לא התקיימה עליו הצבעה.

להרחבה