TheMarker | שוק ההון
אל על מתפללת לעלייה במחיר הדלק הסילוני, ולנס
קריסת מחיר הדלק הסילוני וריבית הליבור הסבו לאל על הפסד מצטבר של 192 מיליון דולר מעסקות גידור ■ החברה צפויה לבצע הפרשה גדולה לירידת ערך מטוסיה עד סוף יוני 2020 ■ תמי מוזס, בעלת השליטה בחברת האם של אל על, מסרבת להזרים את הסכום שדורש משרד האוצר

יורם גביזון,דהמרקר-17.05.20

פיצוץ במו"מ בין בנק לאומי (-5.78% 1711), אל על ומשרד האוצר על תנאי הלוואה של 400 מיליון דולר — היה סיום דרמטי לשבוע סוער. השבוע החל בנכונות עקרונית של משרד האוצר להעניק ערבות מדינה של 82.5% להלוואה שתיקח אל על, עבר בניסיון של החברה לעקוף את צמרת האוצר בפנייה ישירה לראש הממשלה, בנימין נתניהו — והסתיים בניסיון להביא את החברה לפירוק.

על פי הערכות, לאומי והמדינה חלוקים על דרישת המדינה שהביטחונות שיועמדו לטובת ההלוואה וחלוקת הסיכונים בין הבנק למדינה, יתחלקו באופן יחסי בהתאם לשיעור ערבות המדינה. בשלב זה נראה כי אם בנק דיסקונט (-6.33% 1035) לא יחזור לתמונה, סיכוייה של אל על לשרוד תלויים בלעדית בנתניהו.

להרחבה

יומי