IHS Markit / מחיר חבית ברנט ב-2020 יעמוד על 35 ד'/חבית, ב-2021 על 44 ד'/חבית

מאת יעקב צלאל, מיוחד לחדשות האנרגיה, 14.05.2020

– IHS Markit, חברת המידע, צופה שממוצע מחיר חבית נפט מסוג ברנט יעמוד ב-2020 על 35 ד/חבית וב-2021 על 44 ד' חבית. בתחזית בת שלושה שלבים לשוק הנפט העולמי לשנתיים הקרובות, החברה צופה שהביקוש לנפט יחזור לרמה של 96%-98% מתקופת הפרה-קוביד-19 בחצי השני של 2021. אולם, הדרך לשם תהיה רצופה עליות וירידות במחיר הנפט הטבעי, וכל זאת בתנאי שלא תהיה התפרצות שניה של הקוביד-19. לאפשרות של התפרצות נוספת של המגיפה, החברה לא סיפקה תחזית.

"שווקי הנפט יכולים לצפות לכאבים גדולים עוד יותר בשבועות ובחודשים הבאים, כאשר הם יתמודדו ב'מעלה הגבעה' לחזור ל'נומרליות'," נכתב בהודעה שפרסמה החברה. לדברי החברה עם השתחררות "כוחות השוק הגולמיים," נוצר הרס בביקוש, קיצוצי שיא בתפוקה ובאספקה, ונוצרו מאגרי שיא. כל אלה עתידים לשנות את יסודות תעשיית הנפט ומחירי הנפט בשנתיים הקרובות.

IHS מסמנת שלושה שלבים של התאוששות שוקי הנפט:

תיקון ההתרסקות (רבעון שני 2020): תהליך האיזון נמצא בעיצומו: הפסקות האספקה, מנוהלות או לא מנוהלות, החלו להתממש באפריל ובמאי, וייתכן כי יוסרו 13-15 מ'/חביות נפט גולמי מהאספקה ​​בחודשיים הקרובים, בעוד שהביקוש מציג שיפור מסוים מהשפל אליו הגיע בשבוע השני של אפריל. כמויות המלאים המאסיביים שהצטברו ביבשה ובים בחודשים האחרונים, יכבידו על השווקים ולא יירשמו בהם ירידות מהותיות עד סוף יוני או יולי.
שוק הנפט בדיוק בזמן (רבעון שלישי 2020 – מחצית ראשונה 2021): המחירים ינוהלו באיזון בלתי יציב של התאוששות בלתי וודאית בביקושים, וכמות שיא באספקה בהמתנה. אורך מחזור זה יהיה תלוי במידה רבה בהתפתחות המגיפה במהלך השנה הבאה ובפריצת דרך להתנהגות ולפעילות כלכלית ברחבי העולם. בעוד שההשפעה של בדיקות, מעקב וחיסון נגד הנגיף עשויות להראות, על פני השטח, כבעלות השפעה עקיפה, הרי שאלה יהיו הגורמים החשובים ביותר בניבוי העתיד של תעשיית הנפט.
התאוששות מבנית (מחצית שנייה 2021-): הביקוש חוזר ל 96%-98% מרמות הפרה-קוביד-19 וההתקדמות בירידה במלאי בשרשרת אספקת הנפט תאפשר לחלק גדול מהיכולת היצרנית בשוליים (sideline) לחזור לשוק. בניגוד לגל השני של המגיפה, התאוששות זו עשויה להתחיל להתממש בעוד שנה. שלב זה עשוי להציב את הדרך לסחיטת שוק בטווח הבינוני, מכיוון שהרס האספקה ​​מעכב את יכולת האספקה ​​לעמוד בקצב ההתאוששות.
IHS Markit צופה שהתאוששות בייצור תעלה מחדש את הקונפליקטים בקרב מדינות אופק+, כאלה שבפניהם הם עמדו גם ב-2016, ביציאה ממשבר האנרגיה שהחל ב-2014. עליה במחיר, לרמה של 40 ד'/חבית ברנט ומעלה, תחזיר לשוק את יצרניות נפט הפצלים האמריקניות, מה שעלול לאלץ את ערב הסעודית, מדינות המפרץ ורוסיה לחזור ולשקול קיצוצים בהפקה כדי לשמור על מחיר נפט גבוה. ב-2016, ערב הסעודית בחרה בהקלה בקיצוצים בייצור לטווח קצר, על פני מחירים גבוהים יותר לטווח ארוך (ובכך עודדה את תעשיית הנפט האמריקנית).

"חשוב לזכור שמדובר במשבר חסר תקדים. אמנם היסודות אכן מצביעים על שיפור מבני שעומד לפנינו, אולם חלק מהיסודות היסודיים בשוק הנפט עלולים להתפורר עד שהאבק ישקע על מגיפת קוביד-19," אמר רוג'ר דיוואן, סגן נשיא לשירותים פיננסיים ב-IHS Markit.