ההחלטה הקשה של מחזיקי אגרות החוב של דלק
מצד אחד – הם טוענים שתשובה מבטיח אבל לא מבטיח לקיים, מצד שני – אם תהיה הזרמת הון כפי שתשובה מציע ייתכן שאגרות החוב ישביחו לעומת מחירם בפירעון מידי; אז מה עושים – דורשים ביטחונות

ניצן כהן,ביזפורטל-|11/05/20,20 07:52
יצחק תשובה הבעלים של דלק קבוצה 0% מעדיף לכאורה את הבנקים על פני מחזיקי האג"ח. הוא הסביר באספת מחזיקי החוב שצריך להגיע לפתרון עם בנק לאומי, אחרת זה מסוכן. הוא סופר את הבנקים, אבל זה לא בגלל שהוא מעדיף אותם, זה בגלל שהם מחזיקים את הנכס העיקרי שלו – דלק קידוחים כבטוחה. לכן, לבנקים יותר קל להעמיד את האשראי שלו לפירעון מידי – יש גיבוי. הציבור במצב של פירעון מידי בבעיה – אחרי שיעבירו לבנקים את חובם, הם יצטרכו להתחלק במה שנשאר אחרי הוצאות גדולות. הם יקבלו חלק מהחוב, חלק קטן יותר מהבנקים.

להרחבה