TheMarker | שוק ההון
באוצר מוכנים לאשר את ההלוואה לאל על – רק תמורת התייעלות נוספת והזרמה מבעלי השליטה
באוצר דורשים מאל על להתייעל בסכום של 50 מיליון דולר בשנה החל ב-2021, מעבר לתוכנית שהציגה החברה. כמו כן, דורשים באוצר הזרמה של 100 מיליון שקל מבעלי השליטה, משפחת בורוביץ'

להרחבה