פרוייקט לווייתן / ברבעון הראשון מחיר הגז שיוצא מלווייתן נמוך בכ-20% ממחיר הגז לחברת חשמל

מאת יעקב צלאל, מיוחד לחדשות האנרגיה  08.06.2020

נובל אנרג'י פרסמה היום (ו') את דו"חותיה לרבעון הראשון 2020 וממנו עולים שני פרטים מעניינים: החברה רשמה הפסד נקי בסך 4 מיליארד ד', גידול חד בהשוואה להפסד ברבעון המקביל שעמד על 313 מ' ד', וזאת עוד לפני הירידה החדה במחירי הנפט; מחיר הגז המיוצא מלווייתן לירדן ולמצרים נמוך בכ-20% ממחיר הגז הנמכר לחברת החשמל ודומה למחיר הגז הנמכר לתחנות חשמל פרטיות בישראל.

למרות ההפסד, התוצאות של נובל היו טובות מהצפוי, ובתחילת המסחר בניו יורק המניה זינק בכ-10%.

מזה"ת

מכירות גז טבעי המופק בישראל הסתכמו ב-390 MMcf/d, גידול בשיעור של כ-67% בהשוואה למקביל, שהושג בזכות תחילת יצוא הגז למצרים ולירדן מפרויקט לווייתן. המחיר הממוצע שהושג לגז הטבעי, שנמכר בכל המזה"ת (אין פירוט מכירות לפי שווקים) עמד על 5.36 ד' ל-Mcf (3.8%-) כאשר בסך הכל נובל אנרג'י רשמה הכנסה בסך 188 מ' ד' ממכירותיה במזרח התיכון, גידול בשיעור כ-61%. הגידול בשיעור ההכנסות פיגר בכ-6% אחרי הגידול במכירות. עלות הפקת הגז (לא כולל השקעות הון) עמדה על 0.46 ד'/Mcfe.

הירידה במחיר הממוצע לגז טבעי שנמכר במזרח התיכון, מעידה שהמחיר שבו נמכר הגז הטבעי לירדן ולמצרים נמוך במידה משמעותית מהמחיר בו נמכר הגז בישראל, ובייחוד לחברת החשמל.

מחישוב שערכתי, בהתבסס על כמויות ההפקה השנה ובשנה שעברה, בהנחה שהכמות שנמכרה השנה בישראל זהה לכמות שנמכרה בשנה שעברה (233/MMcf/d), ובהנחה שמחיר הגז הממוצע בישראל עלה ל-5.8 ד'/Mcf, עולה שמחיר הגז הממוצע שנמכר לירדן ולמצרים עמד על 4.73 ד'/Mcf. במידה והמחיר הממוצע בישראל הוא ללא שינוי מהשנה שעברה, הרי שהמחיר הממוצע לגז טבעי שיוצא לירדן ולמצרים עמד על 5.0 ד'/Mcf. בכל מקרה מדובר במחיר הנמוך במידה ניכרת מהמחיר המשולם ע"י חברת החשמל ועומד כיום, לפי הערכות, על כ-6.2 ד'/Mcf.

מחיר הגז לייצוא מתחלק לשניים, בין מחיר לירדן, שככל הנראה גבוה יותר, למחיר לגז שנמכר למצרים והוא נמוך יותר. ייתכן גם שהיקפי יצוא הגז לירדן היו גבוהים יותר במשך התקופה, מאחר שתשתית ההולכה הוכנה מבעוד מועד, בעוד היצוא למצרים התקדם באיטיות מסיבות שונות.

לפי חוזה שהודלף לפני כשנה לאתר אל ערביה, הסכום המינימלי שאמורה לשלם NEPCO, חברת החשמל הירדנית בגין הגז הטבעי מלווייתן, עומד על 5.65 ד'/Mcf. במחירי ברנט שבין 50 ל-70 ד' NEPCO אמורה לשלם 6.0 ד'/Mcf.

כך או אחרת יצוא הגז לארצות האזור מתבצע במחירים הנמוכים במידה משמעותית ממחיר הגז המשווק לחברת החשמל ובמחיר דומה לזה המשווק ליצרניות חשמל פרטיות.

תפעול

נובל החלה בהפעלת לווייתן ביום האחרון של 2019. במהלך הרבעון הראשון משך הפעילות של הפלטפורמה (runtime) עמד על 95% ובמרץ אף על 100% לפי הדיווח. עלות ההפקה הממוצעת של החברה היתה נמוכה מהצפוי, 0.45 ד'/Mcfe.

הפחתת תפוקה

נובל, שהודיעה על הפחתת הפקת 40,000 חביות נפט ביום בשבועות הקרובים, רשמה הפסד על אף שמחירי הנפט התמוטטו רק לקראת סוף הרבעון. הכנסותיה לרבעון, ממכירות מוצרי אנרגיה הסתכמו ב-894 מ' ד' (4.6%-). סך כל הכנסות החברה הסתכמו ב-1.02 מיליארד ד' (3.0%-). החברה מסר שיש לה הגנות מסוגים שונים על מחירי נפט בגובה 36 ד'/חבית WTI.

ההפסד התפעולי של החברה הסתכם ב-4.33 מיליארד ד' לעומת הפסד בסך תפעולי 91 מ' דולר במקביל. ההפסד נבע מהפרשה בסך 2.7 מיליארד ד' בגין נכסים (לא בוצעה כל הפרשה במקביל), ומחיקה בסך 1.5 מיליארד ד' בגין הוצאות חיפושים (לעומת 24 מ' ד' במקביל).

החברה הרוויחה 389 מ' ד' בגין נגזרות להגנה על הנפט (לעומת הוצאה בסך 212 מ' ד' במקביל).

Read more