TheMarker | משפט
שופטי בג"ץ כתבו פסק דין מנותק, שלא מתאים לשלטון נטול בושה
נשיאת העליון אסתר חיות צדקה כאשר העירה במהלך הדיונים בבג"ץ כי גם אם העתירה תידחה, "שום מבצר לא ייפול". מבצר שלטון החוק אכן לא נפל, אבל מתברר שהוא גם לא מבצר

עידו באום,הארץ-07.05.20

לשופטי בג"ץ חשוב מאוד להקפיד על הניסוח. כדאי אפוא לקרוא את המלים שהם בחרו בקפידה. "כאשר נמנע בית המשפט מהתערבות במינוי כזה או אחר, אין ללמוד מכך אלא זאת – שההחלטה על המינוי אינה בניגוד לדין", כתבה בשורות הסיכום נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות כאשר היא וכל חבריה להרכב בן 11 שופטים קבעו פה אחד שאין מניעה משפטית למנות נאשם בעבירות שחיתות שלטונית חמורות לראשות הממשלה.

כן, שופטי בג"ץ מבינים כי פרשנות זו של החוק מעוררת "קשיים". מהם הקשיים האלה? בית המשפט אינו מפרט את הקשיים הללו, אבל השופטים יודעים היטב. כאשר נאשם בשחיתות חמורה עומד בראש הממשלה, איך אפשר לדבר על טוהר מידות בשירות הציבורי? איך אפשר לדבר על אמון הציבור? איך אפשר להפריד באמת בין משפטו המתנהל לבין האינטרס הציבורי שהוא צריך להקפיד עליו בניהול המדינה? אלה רק מקצת השאלות שילוו את מדינת ישראל לאורך הקדנציה של נתניהו כראש ממשלה וכראש ממשלה חלופי, יהא אורכה אשר יהא.

להרחבה