בריאות | קורונה
פרשנות:בתוכנית היציאה שלו, משרד האוצר הציב משקל־נגד להחמרות של משרד הבריאות
מהתוכנית של משרד האוצר, המבקש לזרז את פתיחת המשק, עולה ביקורת על משרד הבריאות ועל תהליכי קבלת ההחלטות בממשלה. התוצאה: בלבול שהטעה את הרשויות ואת האזרחים

עמוס הראל,הארץ-04.05.20

אחרי תקופה ארוכה שמשרד הבריאות שלט באופן כמעט בלעדי בשיח הציבורי, משרד האוצר התפנה אתמול להציג מסמך משלו ובו אסטרטגיית יציאה מפורטת ממשבר הקורונה. כצפוי, האוצר מרחיק לכת בנטילת סיכונים יותר ממשרד הבריאות, ולכן מוכן לזרז את פתיחת ענפי המשק לקראת עבודה מחודשת.
למעשה, עד תחילת יוני האוצר משרטט חזרה די מלאה של המשק לעבודה, בשתי הסתייגויות מובנות — הטלת הגבלות על מספר האנשים שישהו בכל מתחם, מחשש שצפיפות תגביר תחלואה, ודחייה לזמן בלתי מוגבל של חזרת ענף התעופה. כמו התיירות הזרה בארץ, התעופה תלויה בנעשה במדינות אחרות, שרבות מהן במצב קשה יותר מזה של ישראל.

אגף התקציבים במשרד האוצר, שאנשיו גיבשו את המסמך, חיבר תוכנית כוללת, לא אלתורים נקודתיים התלויים בנתוני התחלואה היומיים או במדד הפאניקה המשתנה בקרב ראש הממשלה והשרים. האוצר מבקש להסתמך על מדדים קבועים, שקופים וברורים לקביעת ההחלטות הבאות, במקום עבודה על פי תרחישים קיצוניים ומחמירים שלא התממשו עד היום בישראל.

להרחבה