הארץ | דעות
בשבדיה מצטברות הראיות: כל העולם טעה

אייל שחר,הארץ-03.05.20,פורסם ב-13:15

הכותרות בוששות להגיע, אבל מגיפת הקורונה נעצרה בשבדיה. יותר מכך, יש סימנים ברורים לדעיכת המגיפה במדינה העקשנית שלא צייתה לקונצנזוס העולמי על ניהול המשבר. גם המסקנות חובקות עולם. נסקור תחילה את הראיות.

עקרונית, שני גרפים פשוטים מאפשרים לעקוב אחרי מגמות מגיפת הקורונה בכל מדינה: גרף החולים החדשים היומי וגרף התמותה היומית. שניהם מוצגים כאן בנתוני שבדיה, כפי שנצפו באתר הסוכנות השבדית לבריאות הציבור ב-2 במאי.

בדומה למדינות אחרות, שלב ההתפרצות בשבדיה נמשך כשלושה שבועות (בארץ – כשבועיים). ממוצע שבעת הימים של מספר החולים החדשים התייצב בשבוע השני של אפריל, עדות ברורה להיעצרות המגיפה. תקופת השיא ארוכה יחסית, ובתוכה נצפה גל מתון באחרונה, אולי בשל ספירת חולים קלים שלא אובחנו בעבר או בשל מוקדים חדשים במדינה. על אף העלייה, ברור כי המספרים נמוכים בהרבה מסדר הגודל הצפוי – לו המשיכה המגיפה בקצב המהיר של שלב ההתפרצות (המודגם בקו ישר מקווקו). גם בנתוני המקור, מספר החולים החדשים המירבי נעצר ברמה של 700-800 ביום, סדר גודל דומה לרמת השיא בשלוש מדינות עם מספר תושבים דומה: פורטוגל, אוסטריה וישראל.

גרף התמותה היומית הממוצעת תואם עקומת פעמון קלאסית של מגיפה: התפרצות, שיא, ודעיכה. גרף האישפוזים ביחידות לטיפול נמרץ משמש מדד למגמה בקבוצת החולים הקשים, ועולה בקנה אחד עם גרף התמותה. שניהם מצביעים על כך שהשיא המתמשך מכיל, כנראה, שיעור הולך וקטן של חולים קשים.

עדות נוספת לשינוי בחומרת החולים באחרונה מצויה בשיעור התמותה (אחוז המתים המצטבר מתוך מספר החולים המצטבר). השיעור הזה, שעלה בתקופת התפרצות המגיפה, פוחת מאז ה-20 באפריל. במלים אחרות, קבוצת החולים החדשים כוללת באחרונה אחוז גבוה יותר של חולים קלים מבעבר.

לא נותר עוד ספק. מגיפת הקורונה בשבדיה נעצרה על פי שלושה מדדים, ואף נמצאת בדעיכה על פי שניים מהם. המדינה שסירבה לנהל את מדיניות בריאות הציבור על פי הכללים שקבע העולם, המדינה שהואשמה במשחק ברולטה רוסית בחיי תושביה, המדינה שניבאו לה את השחור משחור – מלמדת היום את מדינות העולם פרק חדש בהלכות צניעות וחוכמה. נכון, שבדיה לא עצמה את עיניה ולא המשיכה בסדר היום הרגיל, אבל מי שטוען כי שבדיה לא היוותה קבוצת ביקורת נאותה עבור שכנותיה, הקרובות והרחוקות, טועה ומטעה. על כך בהמשך….

כיצד טעה העולם?

עוד ייכתב רבות על הנסיבות שהובילו לפיאסקו הקולוסאלי שהביא לחורבן כלכלי נורא ומיותר, אבל כבר עכשיו אפשר למנות מרכיבים אחדים שהתאגדו לצירוף אומלל: ראשית, רבים לא הבחינו בלוח הזמנים האוניברסלי של המגיפה שתחם את העליה האקספוננציאלית במספר החולים לפרק זמן של ארבעה שבועות מתחילת ההתפרצות. מדינה אחרי מדינה הגיעה במהירות לשיא המגיפה, על פי "שעון סטטיסטי" מפתיע בחוקיותו, ואולם התצפית הזאת לא זכתה לתשומת לב ראויה במדינות שיכלו ללמוד מנסיונן של אלה שקדמו להן על קו הזינוק. כתוצאה מכך חושבו מספרים דימיוניים של נזקקים להנשמה, ואלה הולידו את היסטרית "שיטוח העקומה". בדיעבד, ספק אם העקומה שוטחה משמעותית בעקבות סגרים ובידודים המוניים, ואם בכלל היה צורך בכך. במרבית המדינות, ובכללן ישראל, לא נצפה טיפוס איטי וממושך של מספר החולים החדשים, כפי שמצופה בהשטחת עקומה. היחידות לטיפול נמרץ בשבדיה לא הגיעו לתפוסה מליאה, גם בתקופת שיא מתמשכת, ומספר המונשמים בארץ היה ונשאר נמוך בהרבה ממספר מכונות ההנשמה הפנויות.

שנית, היחס בין מספר הנדבקים האמיתי ("קרחון הנדבקים") לעומת מספר המאובחנים ("קצה הקרחון") לא הוערך אמפירית בתקופה הקריטית. כתוצאה מכך חושבו שיעורי תמותה שאין להם דבר וחצי דבר עם המציאות. משהתברר כי רוב המאובחנים לוקים במחלה קלה בלבד, וחלקם אף נעדר תסמינים, היה צריך לכַמֵת בדחיפות את שכיחות הנדבקים ורוכשי הנוגדנים במידגמים של האוכלוסיה הכללית. הדבר לא נעשה באף מדינה.

שלישית, היתה זאת המגיפה הראשונה שדווחה באינטנסיביות בתקשורת העולמית וברשתות החברתיות. הציבור בארץ ובעולם נחשף, ללא הפסק, לאלמנטים מוכרים של סרטי אימה והפיץ אותם אקספוננציאלית. את כדור השלג הזה, שהתגלגל הלוך וחזור בין הציבור, התקשורת וקובעי המדיניות, לא ניתן היה לעצור.

לבסוף, המהלך המהיר של המגיפה עודד חשיבה קבוצתית-שמרנית שאינה פתוחה לקולות ספקניים – אנטיתזה לחשיבה מדעית מקובלת, ולתרבות המחלוקות בהיסטוריה שלנו. קובעי המדיניות בחרו להאזין לקול אחד ואחיד והעתיקו מקודמיהם מבלי להפעיל שיקול דעת ביקורתי. ספק אם ישלמו את מחיר הטעות.

הכותב הוא פרופ' אמריטוס בביה"ס לבריאות הציבור של אוניברסיטת אריזונה, בוגר ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, ובעל תואר מוסמך באפידמיולוגיה מאוניברסיטת מינסוטה

להרחבה

תגיות:
האיחוד האירופי
כלכלה
וירוס קורונה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך