בלוגים | מכון מיתווים
פיתוח שדה הגז שלחופי עזה יכול לסייע להסדרה עם חמאס
הנסיבות האזוריות במזרח אגן הים התיכון מייצרות פתח לשינוי חיובי, הנשען על שיתופי פעולה אנרגטיים. זה גם יכול להיות כלי חשוב לשיקום האמון בין ישראל לרשות הפלסטינית

מיכאל הררי,מכון מיתווים – מדיניות החוץ האזורית של ישראל-01.05.20

משבר הקורונה חייב את ישראל והרשות הפלסטינית לתאם את מהלכיהן על מנת להתמודד עם הסכנה. השבועות האחרונים שיקפו רמת תיאום ושיתוף פעולה טובים, ולפי שעה – מוצלחים למדי. ברצועת עזה המצב שונה לנוכח שלטון חמאס ומדיניות הסגר בשנים האחרונות. למרות זאת, לנוכח המצוקה והחשש מהתפרצות המגפה, הנהגת חמאס אותתה על עניינה לקדם עסקה עם ישראל סביב השבויים והגופות המוחזקים על ידה. לנוכח זאת, ראוי לבחון את סוגיית ההסדרה בין ישראל לחמאס מזווית חדשה, למרות שעיני כל ממוקדים, מטבע הדברים, במשבר הקורונה.

להרחבה