הארץ | דעות
הכרעת בג"ץ על כשירות נתניהו — החשובה מאי פעם

אהוד ברק,הארץ-1.05.20

אדם הנאשם בשוחד איננו יכול לכהן כשר, קל וחומר להקים ממשלה, כשם שפדופיל איננו יכול לכהן כמורה, קל וחומר להתמנות למנהל בית ספר. זוהי אמת פשוטה, שכל ישר, שבוקעים אלינו מעמקי המורשת היהודית, מעשרת הדיברות ומהנביא עמוס, ממגילת איכה ומפרקי אבות. אמת שמאפיינת גם כל חברה סולידרית מודרנית, ואת ערכי הכרזת העצמאות שלנו. זוהי האמת שתעמוד בימים הקרובים למבחן, במוקדה של דרמה חסרת תקדים בתולדותינו. בג"ץ עומד לפני החשובה בהכרעותיו אי פעם, הכרעה שתקבע את גורלה של ישראל כמדינה יהודית ברוח הכרזת העצמאות וחזון הנביאים — להיות או לחדול. והכרעה שתקבע גם את עתידו של הבג"ץ — להיות או לחדול. העדר הכרעה, או הכרעת יום־קטנות, שמדחיקה את מהות האיום על ישראל שאהבנו, יחזרו אל ישראל ואל הבג"ץ כבומרנג.

אנחנו שם, ממש ברגע האמת שיקבע את הכל. הבג"ץ הוא סוברני, ואל לנו להתערב בהליכיו או בשיקוליו. אין לנו אלא לתת בו אמון ולקוות לטוב. אולם אין בכך כדי לעוור את עיני המפוכחים בינינו מלראות לאן כל זה מוביל. ריבוי העתירות וחילופי החילופין של הסעדים המתבקשים על ידי העותרים מדלל את כוחה של הדרישה להכרעה. הסלט שמוצג לפני בג"ץ מכיל שלוש קטגוריות: השאלה המהותית, קרי: האם נאשם בשוחד יכול או לא יכול להקים ממשלה בישראל? מתחתיה ניצבת שאלת חוקיות "ההסכם המסריח" בין בנימין נתניהו לבני גנץ וגבי אשכנזי, ועוד מתחת שתיהן שאלות של עיוותי חוק נקודתיים: "חוק נורבגי מדלג", וכיו"ב.

להרחבה