הארץ | דעות
הבחירה של גנץ נכונה ואמיצה

גדעון לוי,הארץ-29.03.20

השבוע כנראה תכונן הממשלה הסבירה ביותר לישראל, בגבולות האפשר. משתי האפשרויות שניצבו לפניו — המשך המבוי הסתום ובחירות, או הצטרפות לממשלת נתניהו — בחר בני גנץ באפשרות הנכונה והאמיצה, הבחירה ברע במיעוטו. ממשלת חלומות יהודית־ערבית, או סתם ממשלת מרכז־שמאל, לא היו אפשריות. גם המשך ההתכתשויות עם בנימין נתניהו לא היה מוליך למקום טוב יותר. סילוקם של כמה שרי ימין מתפקידי המפתח שלהם, ומינויָם של כמה שרי מרכז־ימין סבירים יותר במקומם, הוא המרב שאפשר לצפות לו עכשיו. כל חלופה אחרת היתה גרועה יותר.

הניחו לביקורות הרעשניות על בגידה, על כניעה ועל סוף העולם — אם סוף העולם מתקרב, זה בגלל הקורונה, לא בגלל הקואליציה. ובשביל המלחמה בקורונה צריך עכשיו ממשלה מתפקדת — לא תככים פוליטיים, לא מאמרים חוצבי להבות ולא הפגנות בשחור. זמנם עוד יבוא.

להרחבה