ידיעות-אחרונות-המוסף לשבת • 26.03.2020
ידיעות מרגשות

מאיר שלו | 

החולים נוהרים

אם קצב ההדבקות הנוכחי יעמוד בעינו, כך אמר ראש הממשלה, תוך שבועיים יתמלאו בתי החולים. מה שנקרא, החולים נוהרים באמבולנסים, אבל ראש הממשלה, כדרכו, הילך עלינו עוד אימה: "נצטרך להכריע את מי להנשים ואת מי לא".

ובכן, אדוני ראש הממשלה, אתה כבר הכרעת. כל שקל שהעברת למאחזים במקום לסל התרופות, הוא הכרעה כזאת. כל שקל שהעברת לישיבות במקום למחלקות הפנימיות, הוא הכרעה כזאת. וגם החלטתך למנות קודם את ליצמן ואחר כך את עצמך לשר הבריאות, היא הכרעה כזאת. ברור לנו את מי אתה מנשים ואת מי אתה לא.

 

התחזות

ידיעה מעניינת, ולמרבה השמחה לא מרגשת, סיפרה על מתחזה שצילצל לאנשים ודרש מהם להיכנס לבידוד. אחת מהנשים שהתקשר אליהן חשדה בו והמשטרה איתרה ועצרה אותו. כל הכבוד למשטרת ישראל, אבל מסתובב כאן עוד מתחזה אחד, שמופיע מדי יום בטלוויזיה, מציג את עצמו כמי שמציל את אזרחי ישראל מהקורונה וגם הוא דורש מהם להיכנס לסגר. האיש כבר מוכר למשטרה, כך שלא צריכה להיות בעיה לאתר ולעצור אותו.

להרחבה