אנלייט אנרגיה מתחדשת מדווחת על תוצאות החברה לשנת 2019 ומציגה עלייה של כ-60% בהכנסות מתקבולי חשמל ו-EBITDA

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט: "סיימנו את 2019 עם דוחות חזקים מאוד, המשקפים צמיחה  משמעותית ונמשכת בכל הפרמטרים, לרבות שולי רווח נאים במדדי הרווחיות השונים. נכנסנו לשנת 2020 לאחר גיוסי הון מהותיים. יתרות המזומנים הגדולות בקופה והמינוף הנמוך מאפשרים לנו להתמודד היטב עם משבר הקורונה בשווקים, תוך שמירה על תכנית הגידול וההשקעות החדשות בפרוייקטי הענק רוח בראשית בישראל ו-Gecama בספרד,  ועם יכולת עמידה מלאה בכל התחייבויותינו הפיננסיות לשנה הקרובה."

 

מצורפת הודעה לעיתונות

 

https://maya.tase.co.il/reports/details/1285107/2/0