הארץ | דעות
כבר אפשר להפסיק לפחד מהקורונה

פרופסור צבי בנטואיץ,הארץ

פרופ בנטואיץ הוא ראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס בפקולטה למדעי הבריאות שבאוניברסיטת בן־גוריון בנגב

מהן המסקנות המיידיות מן התצפיות הללו? אין יותר מקום לחשש ממגיפה אלימה המאיימת על העולם, שתביא לתמותה ותחלואה נרחבת באוכלוסייה הרחבה. יש סיכוי מאוד סביר שהמגיפה הנוכחית תתנהג בצורה דומה למגיפת שפעת שאנו מכירים מכבר, ושתבוא לקיצה בתוך חודשים מעטים. זאת למרות שייתכן ששיעור הנדבקים במחלה ימשיך להיות גבוה, משום שלנגיף הנוכחי יכולת הדבקה גבוהה במיוחד.

למסקנות אלה השלכות ברורות על המדיניות הנוכחית. מאחר שלא נשקפת סכנה משמעותית אין יותר הצדקה לנהוג במדיניות הבריאות הקיצונית והקשה, השונה באופן גורף מן המדיניות הנהוגה לגבי מגיפת שפעת "רגילה". יתר על כן, ההדבקה הקלה יותר בנגיף, בגלל תכונותיו המיוחדות, מקטינה את סיכויי ההצלחה של האמצעים הדרסטיים הננקטים כעת לבידוד חולים ולביטול פעילויות ציבוריות, בעוד שאמצעים אלה מסבים נזק כלכלי עצום וגורמים לחרדה ולפגיעה רצינית בשלום הציבור.