ניתוח כלכליסט

השמש והרוח מאיימות על מאגר לווייתן
השותפות במאגרי הגז מנסות לספק הצצה מוקדמת להשפעת התחרות על התחום באמצעות תחזיות אופטימיות. אבל הנחות היסוד שלהן מתעלמות מהסיבות לדרמה של קריסת מחירי הגז הטבעי בעולם. המשאב של לווייתן ותמר מהווה דור ביניים בין הפקת אנרגיה מזהמת באמצעות פחם או סולר, לבין מעבר לאנרגיה ירוקה. במחיר הנוכחי, שנראה שהוא כאן כדי להישאר, אין כדאיות כלכלית לחלום על הקמת צינור לייצוא גז מישראל וקפריסין ליוון

 

 

אורי טל טנא,כלכליסט-07:46,05.02.20
תגיות:מאגר לווייתן
דלק קידוחים
רציו
קבוצת דלק
נובל אנרגי
גז טבעי
התחרות בשוק הגז הטבעי החלה בשעות האחרונות של 2019, עם תחילת הפקת הגז ממאגר לווייתן במקביל להפקה ממאגר תמר. את השפעת התחרות הזו נתחיל לראות רק עם פרסם דו"חות הרבעון הראשון של 2020 של נובל אנרג'י ושל השותפות הנוספות במאגרים. התחרות רק תתעצם בתחילת 2021 עם כניסתו למשחק של המתחרה השלישי, מאגר כריש שבבעלות אנרג'יאן( 3,421.0 — ).

בינתיים, השותפות בתמר ובלווייתן מנסות לספק למשקיעים הצצה מוקדמת להשפעות התחרות באמצעות תזרימי מזומנים מהוונים (DCF) אופטימיים שהן פרסמו למאגרים. אבל מסתבר שהנחות היסוד שלהן ב־DCF מנותקות מהמציאות, ואינן משקפות במלואה את הדרמה של קריסת מחירי הגז הטבעי ברחבי העולם. קריסה זו מרמזת על שינוי בסביבת הביקושים וההיצעים לגז הטבעי ולנפט, ועל המעבר הצפוי מעולם אנרגיה המבוסס על דלק מאובנים לעולם שיתבסס על אנרגיה ירוקה.

להרחבה