חשבון של 100 מיליארד שקל: המחיר האסטרונומי של תוכנית טראמפ

על פי הערכות, ההצעה של הנשיא האמריקאי כוללת סיפוח ומתן אזרחות ל-450 אלף פלסטינים, ובהם 200 אלף תושבי מזרח ירושלים ■ הפערים העמוקים שמהם סובלים תושבי מזרח הבירה יחייבו השקעות עצומות — שינפחו את העלות של "עסקת המאה"

מירב ארלוזורוב,דהמרקר-03.02.20

ההערכה שלו היא שיסופחו 250 אלף פלסטינים. מתוכם 50 אלף פלסטינים החיים כיום בשטחים שבשליטת ישראל (שטחי C), ושיחד עם החלת הריבונות הישראלית יקבלו גם הם אזרחות ישראלית, ועוד 200 אלף פלסטינים החיים בכפרים מבודדים בעומק השטחים שבשליטה הפלסטינית (שטחי B) ושאמורים לפי המפה של טראמפ לעבור לשליטת ישראל.

על ה-250 אלף הללו צריך להוסיף 200 אלף פלסטינים תושבי מזרח ירושלים. כבר כיום התושבים הללו נושאים תעודות זהות כחולות, אבל אין להם מעמד של תושבים או מעמד של אזרחים. על הדרך, ביחד עם 250 אלף הפלסטינים המסופחים משטחי הגדה המערבית, גם מעמדם של כשני שלישים מתושבי מזרח ירושלים ישודרג מתושבות לאזרחות (שליש נוסף מתושבי מזרח ירושלים ייוותר ללא אזרחות)….
…. לפי תוכנית טרמאפ, האוכלוסייה הזו צפויה לגדול בעוד 250 אלף איש — גידול של 73%. מרבית המסופחים העתידיים הם פלסטיניים החיים בעומק שטחי הגדה, ולא בתוך המטרופולין הצפוף ורב ההזדמנויות של ירושלים. ההשקעה שתידרש להעלאת רמת החיים של 250 אלף הפלסטינים האלה צפויה אפוא להיות כבדה בהרבה מההשקעה בתושבי מזרח ירושלים….
….לכן, בהערכה גסה, תידרש השקעה של 50 מיליארד שקל שיתווספו ל-50 מיליארד שנדרשים כבר במזרח ירושלים. ביחד זהו תג מחיר של 100 מיליארד שקל, שיידרש כדי לקלוט את האוכלוסייה הפלסטינית של מזרח ירושלים ושל הגדה — בלי פערים — במדינת ישראל.