TheMarker | משפט
מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו: כתב האישום – המסמך המלא
לאחר שראש הממשלה משך את בקשת החסינות, הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב האישום בפרשות 1,000, 2,000 ו-4,000 נגדו ונגד הנאשמים האחרים: ארנון נוני מוזס, שאול אלוביץ' ואשתו איריס

גור מגידו,דהמרקר-28.01.2020

היועץ המשפטי לממשלה הגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים את כתב האישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתב האישום כולל גם את הנאשמים האחרים בפרשות 1,000, 2,000 ו-4,000: ארנון (נוני מוזס) שאול אלוביץ' ואשתו איריס.

להרחבה