TheMarker | אנרגיה ותשתיות
3,000 דונם: פורסם המכרז להקמת תחנת הכוח הסולארית הגדולה בישראל
המכרז להקמת מתקן לייצור 300 מגה ואט כולל לראשונה אמצעי לאגירת אנרגיה שצפוי לייקר את החשמל מהתחנה

אורה קורן,דהמרקר-26.01.20

ועדת המכרזים הבין משרדית לפרויקטי אנרגיה סולארית פירסמה את מסמכי המיון המוקדם במכרז פומבי להקמה ותפעול תחנת כוח סולארית, שתמוקם דרום-מערבית לעיר דימונה. בראשונה בישראל, תיכלל במסמכי המכרז דרישה לשילוב טכנולוגיה לאגירת אנרגיה בסוללות כחלק מהתחנה הסולארית.

 ועדת המכרזים משותפת למשרדי האוצר, האנרגיה, רשות החשמל והחברה הממשלתית ענבל, בראשות איציק מרמלשטיין, מנהל יחידת תשתיות ופרויקטי PPP באגף החשב הכללי.

התחנה, שתשתרע על שטח של כ-3,000 דונם, תייצר חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית בהספק של כ-300 מגה-ואט. בכך, תהיה לתחנת הכוח הסולארית הגדולה ביותר בישראל ותסייע בהשגת יעדי הממשלה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. הקמת התחנה צפויה להתחיל בסוף 2021 ותסתיים במהלך 2023.

להרחבה