סביבה ובעלי חיים | פני הארץ
איך הופכים לאומה נטולת פחמן

מדינות האיחוד האירופי התחייבו בחודש שעבר להשיג יעדים מרחיקי לכת, לקראת יצירת כלכלה המבוססת על ניטרליות פחמנית. כלכלה זו תתבסס על התייעלות, הכוללת שימוש במקורות אנרגיה חלופיים ובאמצעים לספיחת פחמן כדי ליצור מציאות חדשה, שבה אין תוספת של פליטות גזי חממה לאטמוספרה. כמה מדינות, וגרמניה בראשן, התחילו להיערך בשנים האחרונות לקראת כלכלה נטולת פחמן, אבל הדרך עד הפרידה הסופית מחומר זה עודנה רצופה מכשולים.

בשבוע שעבר נערך בתל אביב כנס סביבה 2050, שעסק בהתפתחויות הסביבתיות בעשורים הקרובים. אחד הדוברים המרכזיים היה יינס בורכהארדט מחברת Boston Consulting Group, העוסקת בייעוץ אסטרטגי לחברות ברחבי העולם. הוא הציג למשתתפים פרויקט להפחתת גזי חממה בגרמניה, שהובילו נציגי התעשייה שם.

להרחבה