TheMarker | שוק ההון
כישלון בהנפקת תמר פטרוליום: המוסדיים לא הזרימו ביקושים – והגיוס בוטל
תמר פטרוליום ביצעה ביום חמישי מכרז למשקיעים מוסדיים לגיוס ההון, שנועד בין היתר לשמור על מניות החברה במדד ת"א 125 ולשפר את איתנותה הפיננסית הרעועה ■ תמר פטרוליום – שהוקמה על ידי דלק קידוחים ב-2017 – נפלה תוך שנתיים וחצי בכ-60%

ערן אזרן,דהמרקר-11.01.20-פורסם ב-11:08

תמר פטרוליום, ששותפה (16.75%) במאגר תמר, נסוגה מכוונתה לבצע הנפקת מניות (אקוויטי). החברה, בניהולו של ליעמי וייסמן, החליטה לבטל את גיוס ההון המתוכנן, בסך 140 מיליון שקל, שבו החלה ביום חמישי. הסיבה: היענות נמוכה של גופים מוסדיים להשתתפות בהנפקה, חרף ההנחה המשמעותית שניתנה על מחיר השוק.

ביום חמישי ביצעה תמר פטרוליום  (-7.64% 727.8)מכרז למשקיעים מוסדיים לגיוס ההון, שנועד, בין היתר, לשמור על מניות החברה במדד ת"א 125 (-0.7% 1623.66) ולשפר את איתנותה הפיננסית הרעועה. החברה הציעה את מניותיה לגופים המוסדיים במחיר מינימום של 7.44 שקלים, המשקף הנחה (דיסקואנט) של כ-8% ביחס למחיר השוק ערב הגיוס, כולל עמלת התחייבות מוקדמת בגובה של 2.5%.

להרחבה