https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5656612,00.htmlחמישי 09 בינואר 2020

אמנון אברמוביץ,ידיעות-אחרונות
חדשות • 08.01.2020

מדינה מודבקת ברוק

לא רק הלב מתכווץ, ממש קשה לנשום, כשמדמיינים איך סתיו הררי ודין שושני ז"ל טבעו למוות במעלית ומה עבר עליהם עד שנפחו את נשמתם. נורא. מחריד.

טוענים מומחי כבאות והצלה, ניקוז ומשטרה, שמדובר ב"אירוע קיצון". ייתכן שכך. אנחנו, שאיננו מומחים, מנועים מלהתווכח. אולי היה זה אכן מבול של פעם בדור. המוקד קיבל 2,735 קריאות מצוקה בתוך שעה וחצי, מערך ההצלה טיפל בו־זמנית ב־200 אירועים, אולי הוא לא בנוי לטפל ביותר מכך.

החיים כאן, על כברת הארץ הקטנה הזו, מסוכנים ממילא, חיים על קו הקץ. כל מי שחי כאן, ללא הבדל דת, גזע ומין, הוא פטריוט מקומי מדעת או בלי דעת

להרחבה