חיים מר וישי דוידי מסתבכים במערבולת הפיננסית של ח. מר
הפעם האחרונה שבה החברה שבשליטת קרן פימי וחיים מר הציגה דו"חות חיוביים היתה ב־2017, מאז היא נמצאת במגמת צניחה. ח. מר פועלת כעת לצמצום וסגירה של פעילויות פחות רווחיות, ולהתמקדות בתחומים שבהם לדעתה יש לה יתרון יחסי

אורי גלאור,כלכליסט-08:08,04.12.19
תגיות:קרן פימי
ח. מר
ישי דוידי
חיים מר
התוצאות של חברת ח. מר( 623.4 — ) שבשליטת קרן פימי (36.6%) של ישי דוידי וחיים מר (28.5%) ובניהולו של ניר למפרט לא מפסיקות להשאיר למשקיעים טעם מר. זאת, כאשר המגמה השלילית שנמשכת מתחילת 2018 נותנת את אותותיה בשווי המניה שאיבדה 45% מערכה מתחילת השנה, לשווי של 81 מיליון שקל בלבד, וזאת בהמשך לצניחה של 50.6% שרשמה ב־2018, אז עברה להפסד. את הרבעון השלישי של 2019 סיימה ח. מר עם צניחה של 34% בהכנסות, מעבר להפסד גולמי והעמקת ההפסד מפעילויות נמשכות ל־32 מיליון שקל.

אך לא רק שתוצאותיה הידרדרו, ח. מר דיווחה בסוף השבוע שעבר על אי־עמידה באמות המידה הפיננסיות הנדרשות על ידי הבנקים על חוב של 243 מיליון שקל, כאשר הפרות אלו מהוות עילה להעמדת ההלוואות לפרעון מיידי. החברה קיבלה אורכה מהבנקים לצורך עמידה בהתניות עד ספטמבר 2020, זאת תוך עדכון נוסף של חלק מאמות הפיננסיות המעודכנות בתקופת הוויתור.

ח.מר, שעוסקת בביצוע פרויקטים ואספקת שרותים בתחומי התקשורת, האבטחה והביטחון, סיימה את הרבעון השלישי של 2019 עם צניחה של 34% בהכנסות, ל־93.1 מיליון שקל, זאת לעומת הכנסות של 141.5 מיליון שקל ברבעון המקביל, ורשמה הפסד גולמי של 5.6 מיליון שקל, זאת אל מול רווח גולמי של 27.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההפסד התפעולי בנטרול הכנסות אחרות העמיק ל־23.4 מיליון שקל, זאת אל מול 2 מיליון שקל בתקופה המקבילה. בשורה התחתונה רשמה ח. מר עם הפסד של 32 מיליון שקל מפעילויות נמשכות לעומת הפסד של 2.7 מיליון שקל בסיף זה בתקופה המקבילה.

להרחבה