"רישום לווייתן למסחר בלונדון ייקח זמן, אם בכלל יתרחש"
קבוצת דלק סיימה את הרבעון השלישי עם צניחה של 80% ברווח הנקי וירידה של 23% ברווח התפעולי, בעיקר בשל האופן שבו דלק קידוחים מסווגת את האחזקה שנותרה לה בתמר פטרוליום. החברה מסמנת את רכישת שברון כמנוע הצמיחה המשמעותי שלה

ליאור גוטמן,כלכליסט-08:50,02.12.19

תגיות:אסי ברטפלד
קבוצת דלק
יצחק תשובה
לווייתן
איתקה
 

קבוצת דלק( 48,500.0 0.08% )סיימה את הרבעון השלישי של 2019 ברווח נקי שמיוחס לבעלי המניות של כ־65 מיליון שקל, כך עולה מדו"חות הקבוצה שפורסמו בחמישי האחרון.

הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם ב־141 מיליון שקל. מדובר בצניחה של 80% לעומת הרבעון המקביל, שעמד על 587 מיליון שקל, מתוכם רווח נקי של כ־323 מיליון שקל שמיוחס לבעלי המניות. בדלק ייחסו את הפער לאירועים חד־פעמיים שנרשמו בשנה שעברה, לרבות שינוי בשיערוך חברת הביטוח הפניקס, שנמכרה לאחרונה, שהיקפו היה כ־270 מיליון שקל.

האיחוד עם הפניקס – הסוף

לטענת דלק, בנטרול האירוע החד־פעמי מ־2018, התוצאות קרובות, ומוסיפים שבעקבות השלמת העסקה, ברבעון הרביעי תחדל החברה מלאחד את דו"חותיה של הפניקס. בנוסף, צפויה דלק "להכיר ברווח של כ־70 מיליון שקל כתוצאה מהעברה לרווח או הפסד של הסכומים שנזקפו בעבר לקרנות הון בגין ההשקעה בהפניקס".

הרבעון השלישי היה האחרון של אסי ברטפלד כמנכ"ל, ותחילת תקופתו של עידן וולס. הכנסות הקבוצה מפעילויותה השונות — לרבות הפקת גז בישראל, הפקת נפט בים הצפוני, שיווק וקמעונאות בדלק ישראל — הסתכמו ברבעון בכ־2 מיליארד שקל, ירידה של כ־11% לעומת הרבעון המקביל, שבו הציגה הכנסות של כ־2.26 מיליארד שקל.

 

דלק נשענת בישראל על פעילות דלק קידוחים( 830.0 0.79% ), שגרמה לצניחה של עשרות אחוזים ברווח התפעולי והנקי בשל אירועים חד־פעמיים, לרבות רישום חשבונאי של תמר פטרוליום. עד היום חישבה דלק קידוחים את ההשקעה שלה בתמר פטרוליום לפי השווי המאזני שלה. אולם, מרגע שנותקה הזיקה העיקרית בין השתיים (מנכ"ל דלק קידוחים יוסי אבו היה בכיר בתמר פטרוליום), עברה דלק קידוחים למדוד את השקעתה בתמר פטרוליום לפי שווי השוק שלה. השנה צנח השווי, ואיתו המכה בדו"חות דלק קידוחים, ובדו"חות הקבוצה.

להרחבה