הבעת אמון של המשקיעים:

נאוויטס פטרוליום גייסה הון של 19.5 מיליון דולר לאחר מימוש אופציות של משקיעי העוגן

שותפות נאוויטס מדווחת כי משקיעי העוגן של החברה, בניהם דניאל חוסדימן, צבי ברק וקרנות ההשתלמות למורים, מימשו את האופציות שברשותם ליחידות השתתפות והזרימו לקופת השותפות 19.5 מיליון דולר שיחזקו את בסיס ההון של נאוויטס

שותפות נאוויטס פטרוליום מדווחת על מימוש מוקדם של 8,472,234 כתבי אופציה ע"י משקיעי העוגן של החברה, שמלווים אותה עוד טרם ההנפקה לציבור, בתמורה לסך של 19.5 מיליון דולר. בין המשקיעים הבולטים שהביעו אמון בחזון ובפוטנציאל של נאוויטס במסגרת מימוש האופציות ניתן למנות את אנשי העסקים צבי ברק, דניאל חוסידמן ואת קרנות ההשתלמות למורים.

התמורה ממימוש האופציות תחזק את בסיס ההון של נאוויטס ותשמש אותה ליישום האסטרטגיה שלה, הכוללת איתור ומימוש הזדמנויות השקעה בנכסי נפט וגז, וכן לפיתוח נכסיה הקיימים. לאחרונה דיווחה נאוויטס על חתימה על מזכר הבנות לרכישת 4 נכסי נפט יבשתיים נוספים בטקסס, ארה"ב תמורת כ-50 מיליון דולר, וזאת בהמשך למימוש האסטרטגיה של השותפות לבניית זרוע יבשתית בארה"ב, לצד פרויקטי הדגל הימיים של השותפות במפרץ מקסיקו- בקסקין ושננדואה.

במקביל, השותפות נערכת לפיתוח פרויקט שננדואה, כאשר מפעילת פרויקט שננדואה ופרויקט בקסקין (475 מיליון חביות) והשותפה של נאוויטס במפרץ מקסיקו, חברת LLOG Exploration, מימשה את האופציה ומחזיקה ב- 30.95% מהזכויות בפרויקט שננדואה.

בכוונת השותפים בפרויקט להשלים את פיתוח פרויקט שננדואה ולהתחיל בהפקה עד סוף שנת 2023. היקף המשאבים המותנים (2C)  בשננדואה (צפון ודרום) עומד על כ-281 מיליון חביות נפט. חלקה של נאוויטס עומד על כ-65 מיליון חביות. התזרים המהוון מהפרויקט (בשיעור היוון של 12%) משקף לחלק נאוויטס בשננדואה (23.1%) שווי של כ-415 מיליון דולר.

שותפות נאוויטס פטרוליום מחזיקה בפורטפוליו של נכסי נפט וגז במפרץ מקסיקו ארה"ב וחלקה בכלל התגליות המוכחות עומד על כ-131 מיליון חביות נפט .(C2+P2)   בנוסף, מחזיקה השותפות בבלוק 7 במזרח קנדה, נכס אקספלורציה עם פוטנציאל רב וחלקה המוערך במשאבים המנובאים בנכס הוא כ-427 מיליון חביות.