מודיעין: קידוח האימות בפרוספקט Trinidad 7 הגיע לעומקו הסופי; קיימים סימני נפט משמעותיים‎
שותפות חיפושי הנפט והגז מודיעין אנרגיה דיווחה היום כי קידוח האימות בפרוספקט Trinidad 7 בפרויקט Mountain View בקליפורניה בו היא שותפה הגיע לעומקו הסופי. על פי ניתוח הממצאים שנאספו תוך כדי קדיחה וניתוח בדיקת הלוגים בזמן הקידוח, קיימים סימנים משמעותיים להימצאות נפט בקידוח. על בסיס ממצאים אלו, החליטו השותפים בקידוח לבצע מבחני הפקה שמטרתם לאמוד את קצבי ההפקה ואת גודל המאגר בקידוח.

לפני התחלת ביצוע מבחני ההפקה בפועל, מודיעין צפויה למסור דיווח נוסף ובו פירוט על המועדים והאופן שבו יתבצעו מבחני ההפקה, וכן את עלותם המשוערת.

קידוח זה הינו הקידוח השני בפרוספקט Trinidad 7. הקידוח הראשון בפרוספקט, אשר הוכרז כתגלית מסחרית, מפיק נפט אופן סדיר החל מהרבעון השלישי של 2018, ועד לסוף יולי 2019 הופקו מהבאר כ-178 אלף חביות נפט.

מחיר המכירה הממוצע לחבית במהלך החציון הראשון של שנת 2019 היה כ-65.4$ לחבית והרווח לחבית נאמד בכ-37$. לאחרונה הושלם חיבור הבאר למתקני קבע, דבר הצפוי להפחית את עלויות ההפקה ולשפר את הרווחיות. ככל ובבאר האימות תתבצע הפקה סדירה, ניתן יהיה לחבר גם אותה למתקני הקבע.למודיעין אנרגיה החזקה של 26.05% מהזכויות בפרוספקט Trinidad 7.

 

לדיווח במאיה: https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1262001-1263000/P1262019-00.pdf

 

 

 

 

 

 

Hi