נתג"ז: מזכר הבנות עם חברות מיוון ואיטליה לבחינת הקמת צינור גז מהים התיכון לאירופה
נתג"ז החלה בצעדים ראשוניים לבחינת הקמת צינור הגז EastMed, שיעבור בעומק הים התיכון ■ יו"ר דירקטוריון נתג"ז, איתן פדן: "הפרויקט הוכר על ידי האיחוד האירופי כ-common interest, וזוכה בשלב זה למימון של מחצית מהוצאות שלב הפיתוח"

הינך עוקב בהצלחה אחרי ערן אזרן,דהמרקר-05.11.2019 12:58 עודכן ב: 13:25

נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) החלה בצעדים ראשוניים בפרויקט ה-EastMed – צינור גז תת ימי, שיחבר את אגן הים התיכון המזרחי לאירופה. נתג"ז דיווחה היום (ג') על חתימת מזכר הבנות עם שתי חברות מיוון ומאיטליה להקמת צוותי עבודה משותפים שיבחנו היבטים הנדסיים וכלכליים להקמתו האפשרית של ה-EastMed.

מזכר ההבנות נחתם עם IGI Poseidon, שהיא מיזם משותף, בבעלות שווה, בין החברות DEPA S.A היוונית ו-Edison S.p.A האיטלקית. על מזכר ההבנות חתמו מטעם נתג"ז היו"ר איתן פדן והמנכ"ל שמואל תורג'מן. מטעם IGI Poseidon חתמו היו"ר קוסטאס קסיפאראס והמנכ"ל פייר ורגריו. תוקף מזכר ההבנות הוא לשנתיים – כשכל צד יכול לפרוש ממנו בהתראה של 30 יום.

נתג"ז מסרה כי צוותי העבודה יבצעו אפיון טכני מקדמי לפרויקט – לרבות תוואי, נקודות חיבור עם מערכות ההולכה ומתקנים קיימים, קיבולת ודחיסה; הערכות לתקציב הנדרש לפרויקט, בהן עלויות CAPEX (השקעות הוניות) ו-OPEX (הוצאות תפעוליות שוטפות); דרישות רגולטוריות וחוקיות בישראל, בקפריסין ובאירופה לקבלת הרישוי וההיתרים הדרושים להקמה והפעלה, ולו"ז ותוכנית לקידום הפרויקט וביצועו.

להרחבה