סביבה ובעלי חיים | פני הארץ

מאת צפריר רינת,הארץ-1.11.2019-פורסם ב-30.10.19

עד כמה ניתן לסמוך על הערכות וחישובים של חברת אנרגיה, המשתוקקת להפעיל מתקן גדול לניצול גז טבעי? זו השאלה שהעסיקה באחרונה כמה מומחים בהקשר של אסדת הטיפול בגז של קידוח "לווייתן", האמורה לקום במרחק של עשרה קילומטרים מחוף הכרמל. אחד האתגרים הסביבתיים המרכזיים סביב פעילות האסדה יהיה מניעת פליטת זיהום אוויר, הכולל בין היתר חומרים מסרטנים כמו בנזן.

על טענת החוקרים, כי קצב הפליטה של NMVOC ואחוז הבנזן מתוך ה-NMVOC צריכים להיות גבוהים יותר ממה שנלקח בתסקיר, משיב המשרד להגנת הסביבה, שמסקנותיהם מבוססות על שימוש בנתונים שאינם רלוונטיים לאסדת לווייתן — אסדת נפטון שונה מהותית, והיא פולטת מזהמים בכמות גדולה בהשוואה לאסדה המפיקה גז טבעי (לווייתן). נתונים אחרים (תכולת בנזן) נלקחו מאסדת תמר, שגם היא אינה דומה לאסדת לווייתן. המשרד גם קובע, שפליטות הזיהום כן יהיו בעלות אופי רציף ומתמשך, ללא דפוס של מנות זיהום גבוהות, בגלל אופן פעילות האסדה. מתגובתו ניתן להבין, שאין בכוונתו לקבל את המלצת החוקרים להערכה מחודשת של פליטת הזיהום הצפויה.

להרחבה