מאת אמנון פורטוגלי (17 באוקטובר 2019)

ב-27 לספטמבר 2018, הודיעה שותפות דלק קידוחים לבורסה על "התקשרות בהסכמים לרכישת מניות EMG  ולרכישת זכויות בצינור  EMG" ע"י חברת  EMED  Pipeline B.V..

לפי ההודעה  EMED  הינה חברה יעודית שהוקמה לצורך העסקה ורשומה בהולנד, שמניותיה מוחזקות, כדלקמן: 25% בידי חברת בת בבעלות מלאה של דלק קידוחים הרשומה בקפריסין, 25%  בידי נובל קפריסין ו- 50% בידי חברת  ,Sphinx EG BV חברת בת בבעלות מלאה של איסט גז  East Gas Company.

למיטב ידיעתי זו הפעם הראשונה בה דלק פרסמה על איסט גז.

עם פרסום ההודעה כתב ליאור גוטמן, (שיש לו קשרים טובים עם תאגידי הגז): "איסט גז, חברה ממשלתית מצרית שעוסקת בתחומי הולכת הגז". גוטמן גילה טפח וכיסה טפחיים.  מספר ימים אח"כ הוא הרחיב על הפן המדיני של העיסקה. לפי גוטמן, איסט גז היא חברה ממשלתית מצרית, "מה שהופך את הבעלות בצנרת לאינטרס מצרי שלטוני. ועם הצטרפותה של קצא"א העסקה מקבלת נופך מדיני מכיוון שקצא"א היא הזרוע השלטונית הלא רשמית של ישראל בכל הקשור להובלת דלקים ואחסנתם, לרבות פיקוח לא רשמי על פעילות החברה מצד האוצר".

להרחבה