מיליארדרים | ניתוח

הגרף שמסעיר את ארה"ב: כך נהנים המיליארדרים של אמריקה משיעורי מס נמוכים במיוחד
בעיצומו של דיון ציבורי ער על אי השוויון בארה"ב, מפרסמים החוקרים פרופ' עמנואל סאיז ופרופ' גבריאל זוקמן, ממצאים חדשים: משקי הבית העשירים ביותר בארה"ב נהנים משיעור מסים של 23%, לעומת ממוצע של 28% בכלל האוכלוסייה • לשם השוואה, בשנות ה־60 הם שילמו מעל 50%
אורי פסובסקי,גלובס-12.10.2019
בשנת 2018, לראשונה, העשירים ביותר בארה"ב שילמו שיעורי מס נמוכים יותר מאשר כל שאר קבוצות האוכלוסייה. בעוד שכל שכבות האוכלוסייה בארה"ב משלמות פחות או יותר 30% מכלל ההכנסה שלהן במסים, כשמגיעים לצמרת מקבלי ההכנסות, אל 400 משקי הבית העשירים ביותר בארה"ב, שיעור המס צונח ל-23% בלבד. למען הסר ספק, מדובר בשיעור המס בפועל, לא על הנייר.

הממצא הזה, שמתועד בגרף המעורר דיון סוער בארה"ב בשבוע האחרון, הוא פרי מחקר של שנים אותו ערכו שניים מחוקרי אי השוויון המובילים בעולם: פרופ' עמנואל סאיז ופרופ' גבריאל זוקמן, במקור מצרפת, שניהם מלמדים במחלקה לכלכלה באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה.

לשם השוואה, כפי שממחיש גרף נוסף המבוסס על המחקר של השניים, שיעור המס אותו שילמו חמשת העשירונים התחתונים, או המעמד העובד של ארה"ב, נע לאורך השנים סביב כ-25%, בלי שינויים דרמטיים, וכיום הוא גבוה יותר מזה המוטל על העשירים ביותר. המשמעות היא שמערכת המס בארה"ב הפכה לאורך השנים לפחות ופחות פרוגרסיבית: נטל המס על העשירים אינו גבוה יותר מזה המוטל על כל השאר. כשמגיעים אל קצה התפלגות ההכנסות, היא הופכת לרגרסיבית: העשירים ביותר משלמים פחות.

להרחבה