במידרוג מזהירים: "ללא יצוא משמעותי מלווייתן – דלק קידוחיםתספוג הורדת דירוג"
שותפות דלק קידוחים פירסמה לפני יום כיפור דו"ח דירוג עדכני של מידרוג, שכלל הפחתת תחזית הדירוג מ"יציבה" ל"שלילית" ■ האנליסט מוטי ציטרין: "יש שחיקה ביחסי המינוף של דלק קידוחים ובשווי אחזקותיה במאגר תמר"

ערן אזרן,דהמרקר-10.10.2019 10:38 עודכן ב: 14:00

לפני יום הכיפורים, בסמוך ל-23:00, שותפות דלק קידוחים פירסמה דו"ח דירוג, שכלל הפחתת תחזית הדירוג מ"יציבה" ל"שלילית" על ידי חברת דירוג האשראי מידרוג. הדירוג נותר ברמה זהה של A1 (בינונית-גבוהה) – אך המשמעות היא כי תיתכן הפחתת דירוג בחודשים הקרובים.

במידרוג נימקו את ההחלטה לשנות את תחזית הדירוג ל"שלילית" בהגדלת החוב הפיננסי של דלק קידוחים (862 -1.5%) , בין היתר, לצורך השלמת עסקת EMG וחלוקת רווחים, לצד תנודתיות ושחיקה בשווי מאגר תמר – שמשליכים על "המינוף הפיננסי של השותפות, יחסי הכיסוי והגמישות הפיננסית".

להרחבה