עוד בנושא

 

בחירות 2019 – מועד ב'

מה צריך השמאל לעשות?
עליו לשנות כיוון ולהציע למעמדות המוחלשים תחליף

עמיר פרץ ואורלי לוי-אבקסיס / צילום: מטה מפלגת העבודה

מאת פרופ' דני גוטוויין,גלובס-11/09/2019, 06:32 

התקבעותו של דפוס ההצבעה המעמדי בישראל, כפי שהדגמנו במאמרים הקודמים ב"גלובס", היא ביטוי לאובדן דרך של השמאל – שבניגוד ליומרתו לקדם צדק חברתי, זוכה בעיקר לתמיכת המעמדות המבוססים ומעורר ניכור בקרב המעמדות המוחלשים. כישלון דומה מאפיין את השמאל במדינות רבות במערב: ככל שהניאו-ליברליזם ערער את הביטחון החברתי שהעניקה מדינת הרווחה, כן גדלה תמיכתם של המעמדות המוחלשים בימין הפופוליסטי.

פרדוקס זה עומד במוקד ההסבר שהציעה פרופ' ננסי פרייזר, לנצחונו של טראמפ. לדבריה, המעמדות העובדים התנתקו מן המפלגה הדמוקרטית לאחר שהיא אימצה את הניאו-ליברליזם, וכחלק מכך הם דחו גם את התמיכה בפמיניזם ובזכויות הלהט"ב והמיעוטים, שהיקנתה לשמאל את חזותו "הפרוגרסיבית", דחיה שקרבה אותם לפופוליזם של טראמפ.

עיוות השמאל ל"ניאו-ליברליזם פרוגרסיבי" התאפשר, קובעת פרייזר, בשל העדרו של "שמאל אמיתי", שמחבר בין המעמדות העובדים לתנועות השחרור המיגדריות והאתניות. לכן, כדי ליאבק בטראמפיזם יש, לדבריה, לכונן "שמאל אמיתי", המקדם "סוציאליזם דמוקרטי".

ניתוחה של פרייזר מספק נקודת פתיחה לניתוח כשליו של השמאל הישראלי ולבחינת הדרכים להתחדשותו, כדי שיוכל לאתגר את הימין ומדיניותו.

להרחבה