אמנון פורטוגלי                                                       Email: alefp7@gmail.com

מסמך רשות החשמל "קביעת מדיניות להפחתה עד כדי הפסקה מלאה של השימוש בפחם.

טיוטת ניתוח כלכלי להתייחסות הציבור":

במסמך רשות החשמל אין שימוש באחסון חשמל בסוללות שיכול להקטין משמעותית את הצורך בתחנות פיקריות מזהמות.'

‏10 ספטמבר, 2019

שר האנרגיה יובל שטייניץ בראיון ב-10 לאוקטובר 2018:

"לפי ה- OECD, בשנת 2015 נהרגו 2,200 ישראלים מזיהום האוויר. זה פי 7 מהמספר של הרוגי תאונות הדרכים ופיגועי טרור ביחד. לכן פחות מבחינים בזה כי זה רוצח שקט, אבל זיהום האוויר הורג אותנו – ובעיקר גם את אותם מיליונים שהוא לא הורג, הוא פוגע באיכות החיים ובבריאות של כולנו".  ,

רשות החשמל פרסמה לבקשת שר האנרגיה, מסמך "התייעצות לקראת קביעת עקרונות מדיניות להפחתה עד כדי הפסקה מלאה של השימוש בפחם, טיוטת ניתוח כלכלי להתייחסות הציבור" .

לפני הביקורת על המסמך, יש לשבח את רשות החשמל על סדרת הנתונים המרשימה שהיא מצרפת למסמך זה וכן לדו”ח מצב משק החשמל לשנת 2018. ,

צוות העבודה ברשות שהכין את המסמך החליט שאופק הזמן של הניתוח יהיה עד לשנת 2040, שכן החל משנה זו, היו צפויות ממילא חלק מהתחנות הפחמיות להיגרט.

במסגרת העבודה נבחנו שלוש חלופות להפחתה משמעותית של השימוש בפחם עד כדי הפסקת השימוש:

א. הסבת התחנות הפחמיות לשימוש בגז טבעי – בחלופה זו יידרש שימוש מועט בפחם לשם בדיקה שגרתית של התחנות.

ב. הקמת תחנות כוח המופעלות בגז טבעי ושימור של התחנות הפחמיות. גם בחלופה זו יידרש שימוש מועט בפחם לשם בדיקה שגרתית של התחנות

ג. הקמת תחנות כוח המופעלות בגז טבעי וגריטה של התחנות הפחמיות הקיימות. חלופה זו תביא להפסקה מלאה של השימוש בפחם.

חלופות אלו נידונו במסגרת החלטת ממשלה 542 , בה נקבע יעד של 17% יצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בשנת 2030. עם זאת, צוות הרשות כלל בניתוח "חלופה נוספת לצמצום פליטת גזי החממה במשק החשמל הישראלי באמצעות הגדלת נתח האנרגיה המתחדשת ל 25% מתמהיל הדלקים. הוספת חלופה זו מאפשרת לבחון האם ניתן להשיג את יעד הפחתת גזי החממה מבלי להסב או לסגור את התחנות הפחמיות."

לא ברור מה ההגיון הסביבתי או הכלכלי ב'חלופה' זו מאחר ותחנות הכוח הפחמיות פולטות יותר מזהמים וגזי חממה.

כל ה'חלופות' האלו אינן אלא תת-חלופות של הקטנת השימוש בפחם תוך הגדלה מסיבית של שימוש בגז. שלשתן מדברות על הסבה מוגבלת של ייצור חשמל מפחם לגז.

החלופה הנוספת שהצוות כלל מהותה החלפת חלק מייצור החשמל בגז לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות (עד 25% מייצור החשמל) "מבלי להסב או לסגור את התחנות הפחמיות" (עמ' 2).

בכל ארבע החלופות לעיל אין שימוש באחסון חשמל בסוללות שיכול להקטין משמעותית את הצורך בתחנות פיקריות מזהמות (35% מההספק הנוסף הנדרש כדי לעמוד בביקושים העתידיים לחשמל, עמ' 31), ויש הגדלה צנועה בלבד של ייצור חשמל סולארי.

התוצאה היא מיקסום השימוש בגז, שהוא מזהם, אמנם מזהם פחות מפחם, אבל מזהם.

אין בעבודה כל התייחסות לחיי אדם. כמה אנשים צפויים להיהרג (לפי דברי השר שטייניץ) באף אחת מהחלופות,  הצוות לא חישב את הערך הכלכלי של הפליטות.

במסמך יש התייחסות אגבית לאחסון חשמל בסוללות וגם אז רק בשילוב עם מתקנים פוטו וולטאיים. "ככל שבעתיד יתאפשר שילוב אגירה במתקנים פוטו וולטאיים." (עמ' 30). אלא שאחסון חשמל בסוללות, נמצא כבר היום בשימוש גדל והולך, ומאיין את הצורך בתחנות פיקריות שאחראיות לחלק ניכר מהפליטות והזיהומים.

העבודה מניחה שייצור החשמל בתחנות פיקריות עומד על 15% מהייצור החשמל הכולל (עמ' 21),  ושההספק הנוסף, הנדרש כדי לעמוד בביקושים העתידיים לחשמל, יקום ע״י יצרנים פרטיים, בתמהיל של כ- 65%  מחז״ם ו- 35% תחנות כוח פיקריות. (עמ' 31). הבעיה היא שתחנות פיקריות הפועלות במחזור פתוח מזהמות הרבה יותר מתחנות כוח הפועלות במחזם שכן הנצילות שלהן  היא כ- 30%- 35%, לעומת נצילות של כ- 60% של תחנות כוח הפועלות במחזם (נצילות ייצור ממוצעת בגז עמ' 20).

להרחבה