הארץ | דעות

מאת עמית ברכה-09.09.2019

ימים ספורים לפני הבחירות ושוב חוזר הניגון: ארגוני סביבה ופעילים למען הסביבה מתלוננים על כך שאין בשיח הציבורי דיון ממשי על מצב הסביבה. אז הנה הצעה לכולנו, ובראש ובראשונה לרשימות המתמודדות לבחירות הקרובות, אלו המבטיחות לנו עולם ומלואו, ומחובתן גם לקיים. בואו נדבר על החיים עצמם. בואו נזכיר ממה באמת מורכבת ההגנה על הסביבה, ולמה אנחנו מצפים מהמפלגות שמתמודדות על הנהגת המדינה:

להרחבה