מקצרים תורים?
הקלות על הייבוא
ייעול השירות: משרד התקשורת מבטל חובת אישור לייבוא מגוון מוצרים אלחוטיים.
המשרד יבטל את החובה לאשר ייבוא מסחרי של מחשבים, מקלטי רדיו, מצלמות ועוד | במקביל יורחב הפטור מאישור למוצרים בייבוא אישי, ויכלול גם דיבוריות לרכב | האם הפטורים יקצרו את התורים לרחפנים ומכוניות בשלט רחוק, שעדיין זקוקים לאישור?

מאת ארז רביב,דבר- עדכון אחרון: 09.09.2019, 5:40

לאחר שמשרד התקשורת פטר את הצורך באישורו לייבוא אישי של ציוד אלחוטי, במשרד מוכנים להרחיב במעט את הפטור, ולהחילו גם על ייבוא מסחרי ברוב סוגי המכשירים. ייתכן שבכך מנסה המשרד להפחית את עומס הפניות לאישור על מוצרים שונים שייבואם דורשת את אישורו.

העליה בתפוצת מכשירים עם רכיבים אלחוטיים יצרה עומסים הולכים וגוברים על קבלת היתרי ייבוא ממשרד התקשורת, שאמור לבדוק את כלל המכשירים. במקביל, העלייה הגדולה עוד יותר ברכישות באינטרנט בייבוא אישי, בחבילות קטנות, במחיר נמוך שפטור ממסים ובאופן אקראי גם מבדיקות במכס, הכניסו לישראל שפע של מכשירים אלחוטיים ללא בדיקה. אם בכל זאת נתפס נתב או רחפן במכס, ההליכים לשחרורו וההמתנה למשרד התקשורת היו מייגעים, ואזרחים נהגו להתלונן על שירות גרוע או אי מתן שירות בכלל.

חשוב לציין שהמנדט של משרד התקשורת לאישור ציוד אלחוטי נוגע רק לווידוא כי המשדר אינו מפריע לתדרים חיוניים של מדינת ישראל שנמצאים בשימוש תחנות הרדיו, שדות התעופה, מערכת הבטחון ועוד. מאחר שרוב המכשירים משדרים בעוצמה נמוכה יחסית, אין להם השפעה ממשית על התדרים החיוניים ולכן מתייתר הצורך בבדיקתם. היבטים אחרים, כגון קרינה המזיקה לבריאות למשל אינם נבדקים על ידי המשרד

להרחבה