האופיין החשוב ביותר שלא מדברים עליו בפרשת הקונדנסט.

‏מאת אמנון פורטוגלי,30 אוגוסט, 2019

ליאור גוטמן בכלכליסט מדווח על עסקת ענק הנרקמת בין עידן עופר ליצחק תשובה. שותפות הגז לוויתן התקדמה בשבועות האחרונים במגעים שהיא מנהלת מול בזן למכירת כל הקונדנסט שלה, בהיקף של 2,000־2,500 חביות ביום.

פרשת הקונדנסט ואסדת הטיפול בגז מלויתן

הקונדסנט נמצא יחד, מעורב עם הגז במאגר לוויתן, בתמר ובשדות גז אחרים. ‎הקונדנסט לאחר הפרדתו מהגז, הוא מעין בנזין קל, הוא מוצר מסחר Commodity ומחירו דומה למחיר חבית נפט. הבעיה היא שחייבים להפריד בין הקונדנסט והגז. לא כדאי ולמעשה אי אפשר להשתמש בגז הגולמי המעורב בקונדנסט.

בעולם, וכפי שמתוכנן בכריש ותנין בישראל, מפרידים בין הגז לקונדנסט באסדת הטיפול. ‎לארץ‎ מגיע ‎גז‎ ‎טבעי‎‎מטופל, ואילו ‎הקונדנסט המופרד‎ ‎ומטופל, נשלח‎ ‎מאסדת הטיפול באוניות מיכל לכל‎ ‎מקום‎ ‎בעולם שירצו‎ ‎לשלוח‎‎אותו.‏‎ ‎

הבעיה היא שחייבים לשווק את הקונדנסט, אחרת לא תהייה אפשרות להפיק גז.  במילים אחרות, הפסקת הזרמת קונדנסט משמעותה גם הפסקת הזרמת גז למשק.  לא ניתן יהיה להפעיל את שדה הגז לוויתן אם לא יימצא פתרון לקונדנסט.

אסדות צפות בלב ים מאחסנות את הקונדנסט לקראת העברתו לאוניה, אלא שבניגוד לאסדה הצפה בכריש ותנין, באסדת לויתן לא תהיה מערכת לאגירת הקונדנסט ולהטענה לאוניות בגלל הקרבה של האסדה לחוף. אבל אם אי אפשר לאגור ולאחסן את הקונדנסט באסדת לוויתן ולייצא אותו באוניות לשווקים, נוצרת בעיה. מה עושים עם הקונדנסט? בלי פתרון סביר למכירת הקונדנסט אי אפשר יהיה להפיק גז מלויתן.

את זה יודעים היטב בתי הזיקוק, והיו צריכים לדעת או שידעו גם במשרד האנרגיה כאשר אישרו את הקמת אסדת הטיפול בגז מלויתן סמוך לחוף דור-נחשולים. לכן כמעט כל הקלפים במשא ומתן בין בזן ושותפי לויתן, כאשר משרד האנרגיה ברקע, היו למעשה בידי בזן.  כפי שכתב ליאור גוטמן:

"לפני כשנה דיווח "כלכליסט" שבתי הזיקוק לא מעוניינים ברכישת הקונדנסט…….בעוד כ־10 עד 12 שבועות אמורה להתחיל הפקת הגז הרשמית של מאגר לוויתן, ומאחר שאין אפשרות להפיק אותו בלי למצוא פתרון לקונדנסט, למעשה המכירה לבתי הזיקוק היא כמעט כורח המציאות…..בסביבת משרד האנרגיה פוסלים כל אפשרות של מכירת הקונדנסט שלא לבתי הזיקוק, ומסבירים שצנרת ההולכה לשם כבר הושלמה. כלל האישורים הרגולטורים האחרים, לרבות אישורי כיבוי אש וחברת החשמל כבר נמצאים במסלול אישורים סופי, ולו בשל העובדה שהזרמת הגז כאמור מתוכננת לדצמבר הקרוב."

אפשר להניח שבתי הזיקוק השיגו במשא ומתן מחיר נמוך מאוד שהם ישלמו עבור הקונדנסט. המעורבות של משרד האנרגיה וה'מחויבות' שלו להתחיל בקרוב את הפקת הגז הרשמית של מאגר לוויתן, מעלה חשש כבד שהמשרד נתן סיבסוד ישיר או עקיף לשותפים בעסקה כדי להביא לחתימה.

בנוסף, לא ברור איך צנרת ההולכה לבתי הזיקוק כבר הושלמה כאשר היא עוברת באזורי המגן של קידוח מי השתיה של יקנעם. לפי משרד הבריאות "קונדנסט הינו תוצר לוואי של הגז הזורם בצנרת כחומר נוזלי, ומבחינת הסיכון לזיהום הקידוח, זהה לדלק. בהתאם לכך, התקנות אוסרות על התקנת קו קונדנסט, המהווה "גורם זיהום חמור" כמשמעותו בתקנות, באזורי המגן של קידוח מי שתיה.  כמו כן, כאשר מדובר בגורם זיהום חמור, לא חלה תקנה 7(ב), ולמשרד הבריאות אין בעניין זה סמכות להתיר חריגה מהתקנות ולאשר התקנת הקו בתנאים."

אפשר היה לצפות להקמת אסדה רחוקה צפה מעל פי הבאר עם אחסון קונדנסט, כמו בכריש ותנין, אלא שלא כך היה. הפתרון של משרד האנרגיה הוא להקים מיכל לאחסון 10,000 ממ"ק קונדנסט באתר חגית ולהזרים את הקונדנסט בצינור (שעלול להתבקע) דרך האזורים המיושבים, מעל האקוויפרים של מי השתיה בישראל, ובאזורי המגן של קידוחי המים ביקנעם, ומשם לבתי הזיקוק במפרץ חיפה, ולהוסיף לזיהום הקטלני שכבר קיים שם.

מה קורה כאן? משרדי הממשלה שאמורים להגן על האינטרס הציבורי, מצטיירים כמשרתי אינטרסים של תאגידים עסקיים המפיקים ומזקקים ומיצאים את הקונדנסט. נראה שקונדנסט ליצוא, ופיתוח תעשייה פטרוכימית מזהמת חדשה לייצוא חשוב יותר ממי שתייה ומאיכות החיים והסביבה של תושבי ישראל.