ועדת אדירי וסנקציה כספית משמעותית.

‏מאת אמנון פורטוגלי,20 אוגוסט, 2019

ועדת אדירי לבדיקת המליחות המוגדלת במתקן ההתפלה שורק, שנחשפה בתחילת השנה, פירסמה ב- 20 לאוגוסט את תוצאות הבדיקה. בתמצית, הוועדה מצאה שהתקלות נעשו במזיד, שהמתקן מסר דיווח כוזב למדינה לגבי רמת הכלורידים במים, וכי לא מדובר בטעות, אלא ביד מכוונת. לפי ממצאי הוועדה, גם מתקן ההתפלה פלמחים מסר דיווח כוזב למדינה, "בעשרות מקרים, התוצאות אשר דווחו למדינה, שונות מתוצאות המעבדה שהתקבלו בפועל."

https://www.gov.il/BlobFolder/news/desalination_200819/he/committee_report_sorek.pdf

 

ועדת אדירי מצאה "כי לאורך תקופה של כשנה וחצי, החל מהרבעון האחרון של שנת 2017 ועד לגילוי התופעה בחודש מרץ 2019 , התקיימה חריגה שיטתית בריכוז הכלוריד במים שסופקו על ידי מתקן ההתפלה בשורק, ברמות הגבוהות עד פי 4 ויותר מהנדרש במסגרת הסכם הזיכיון…… מדי יום ביומו, בסמוך לשעת דגימת המים היומית, בוצע במתקן, באופן ידני, שינוי תפעולי אשר כונה על ידי צוות המתקן "נוהל דיגום בוקר". ממצאי הוועדה מצביעים על כך שבפועל, ברוב שעות היום, איכות המים שסופקה למדינה, הייתה שונה [גרועה] מהאיכות שהתקבלה בדגימה היומית, ושעליה דווח למדינה."

"הוועדה קובעת כי הנהלת המתקן, שהייתה מודעת לנוהל האמור, הייתה גם מודעת לאפשרות קיומה של חריגה משמעותית בריכוז הכלוריד לאורך מרבית שעות היממה, וכן ידעה לגבי החריגות בפועל או לכל הפחות עצמה עיניה מלבדוק את הנושא."

במילים אחרות, לפי הועדה, במפעל ההתפלה בשורק התפילו את המים באופן חלקי, למעט בזמן בדיקות המעבדה ובכך חסכו לעצמם הוצאות חשמל, הפחתה ברכש כימיקלים והאריכו את זמני החלפת הפילטרים.

בחישוב שנערך מטעם המדינה, עולה כי התועלת הכספית שנוצרה למפעל ההתפלה עומדת על כ-8 מיליון ש"ח לשנה, ובסה"כ לתקופה בה התקיימה החריגה השיטתית, החל מרבעון האחרון של שנת 2017 ועד לגילוי בסוף מרץ 2019, כ-12 מיליון ש"ח.

חשוב לציין את הניסוח העדין של הועדה, "חסכו לעצמם הוצאות", "התועלת הכספית", אולי צריך לתת למנהלים פרס בגין יעילות. מדובר במהלך שאינו רחוק ממרמה, או הונאה, או עשיית עושר שלא במשפט.

בחישוב שנערך מטעם המדינה, "היקף הפיצויים המוסכמים בגין החריגה מאיכות המים, גם כשמחושב רק על בסיס כמויות המים החלקיות, לגביהן קיימות בדיקות המעבדה של מקורות, עומד על כ-46 מיליון ש"ח, לתקופת החריגה בשנים 2017 – 2019.  ועדת הבדיקה סבורה, כי יש מקום להטיל על המתקן סנקציה כספית משמעותית, בשים לב לאמור לעיל."

לדברי אדירי, "מרגע שהדיווחים על מליחות הופנו להנהלת המתקן, הוא חזר לספק מים באיכות תקינה, כך שמדובר בשטת "מצליח"…ברור שצריכה להיות אכיפה שתדאג שההפרה הזו לא תשתלם".

פרשה זו מזכירה את פרשת 'דיזלגייט'. ב- 2015 גילו הרשויות בארה"ב שפולקסווגן התקינה במכוניות מדגמים מסוימים עם מנועי דיזל, תוכנה המאפשרת למכוניות לפלוט יותר מזהמים מהמותר בשעת נסיעה – ולפלוט מעט מזהמים בזמן שהמכונית עוברת בדיקות זיהום אוויר. החברה שילמה מאז 30 מיליארד יורו בקנסות של רגולטורים ובהסכמי פשרה בתביעות אזרחיות בגרמניה ובארה"ב.

הוועדה ממליצה "לנקוט באכיפה אפקטיבית ומרתיעה [כנגד מתקן שורק], זאת לאור הסטייה המכוונת והמתמשכת מההסכם מול המדינה, תוך ביצוע מניפולציה למניעת חשיפת הסטייה ובשים לב לפגיעה הקשה באמון הציבור. האכיפה צריכה להתחשב בחיסכון הכספי אותו הניב המתפיל כתוצאה מהשינוי התפעולי לאורך התקופה, וכן בסעדים כספיים אשר יביאו בחשבון את הפיצויים המוסכמים החוזיים בגין החריגה.

הועדה ממליצה כי צוות מצומצם המורכב מנציגי מנהלת ההתפלה ופרקליטות המדינה יפעל למימוש צעדי האכיפה כאמור."

שר האנרגיה, יובל שטייניץ, אמר במסיבת עיתונאים שבה פורסמו נתוני ועדת אדירי: "אני רואה בחומרה רבה ניסיונות להטעות את המדינה במסירת נתונים בתחום המים. הממצאים חמורים ביותר….. לאור חומרת הממצאים נטפל בחלק מהממצאים ונעביר אותם לפרקליטות לתאום מולם ועד לחקירה של המשטרה. גילינו תרבות ישראבלוף ונשפר את הפיקוח. אין לזה מקום אצלנו. לא נגרמה פגיעה בבריאות הציבור אולם מקרים כאלה יעקרו מהשורש כדי שאמון הציבור יחזור למערכת".

אכן מילים כדרבנות, נשאר לחכות ולראות מה באמת יעשה.

שר האנרגיה, ועדת אדירי וצוות האכיפה צריכים ללמוד מהרשויות בארה"ב ובגרמניה, לפעול בדרך דומה. יש לחייב את בעלי ומנהלי חברות התפלת המים בשורק ובפלמחים להחזיר את ההכנסות העודפות שהם גרפו בשנים האחרונות, להטיל עליהן 'סנקציה כספית משמעותית' בהיקף של כ- 600 מיליון ש"ח, פי חמישים מהיקף 'הרווח' מפעולות אלו, ולהגיש נגדם תביעות פליליות. רק בצורה זו אפשר למנוע ניצול לרעה של פרצות בהסכמים ובחוקים, ולמנוע את 'שיטת מצליח' במקרים כאלו ודומים להם.