בעקבות השבתה חלקית של מאגר תמר: הרווח של דלק קידוחים ירד ב-30%
תקציב הפיתוח של מאגר לוויתן נמוך ב-100 מיליון דולר מהמתוכנן, והחברה הודיעה כי תחלק דיווידנד של 150 מיליון דולר ■ 90% מעבודות הפיתוח של פרויקט לוויתן הושלמו וחלקה העליון של האסדה יותקן בשבועות הקרובים

יורם גביזון,דהמרקר-14.08.2019 12:42 עודכן ב: 13:12

קידוח לוויתן-אלבטרוס
הרווח של שותפות דלק קידוחים שבשליטת דלק (59% ) ירד ב-30% ברבעון השני של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2018, והסתכם ב-45 מיליון דולר. הירידה ברווח נובעת בעיקר בהפסד בבוררות עם חברת או.פי.סי (2,846 -2.23%) רותם מקבוצת עידן עופר, גידול בהוצאות ההפקה והשבתת מאגרי ותטיס לכמה ימים בשל המצב הביטחוני והפעלת מאגרי תמר ותטיס במחצית מקיבולתם בשל עבודות תחזוקה ושדרוג במערכת ההפקה של תמר.

להרחבה

מודעות פרסומת