בעקבות השבתה חלקית של מאגר תמר: הרווח של דלק קידוחים ירד ב-30%
תקציב הפיתוח של מאגר לוויתן נמוך ב-100 מיליון דולר מהמתוכנן, והחברה הודיעה כי תחלק דיווידנד של 150 מיליון דולר ■ 90% מעבודות הפיתוח של פרויקט לוויתן הושלמו וחלקה העליון של האסדה יותקן בשבועות הקרובים

יורם גביזון,דהמרקר-14.08.2019 12:42 עודכן ב: 13:12

קידוח לוויתן-אלבטרוס
הרווח של שותפות דלק קידוחים שבשליטת דלק (59% ) ירד ב-30% ברבעון השני של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2018, והסתכם ב-45 מיליון דולר. הירידה ברווח נובעת בעיקר בהפסד בבוררות עם חברת או.פי.סי (2,846 -2.23%) רותם מקבוצת עידן עופר, גידול בהוצאות ההפקה והשבתת מאגרי ותטיס לכמה ימים בשל המצב הביטחוני והפעלת מאגרי תמר ותטיס במחצית מקיבולתם בשל עבודות תחזוקה ושדרוג במערכת ההפקה של תמר.

להרחבה