בית המשפט העליון: כך ייגבה מס ממשקיעי שותפויות הגז
בית המשפט העליון פסק באחרונה בעניין הסדר גביית המס הייחודי החל על המשקיעים בשותפויות הנפט והגז • בהתאם להסדר זה, השותף הכללי בשותפות הוא שאחראי לתשלום המס המתחייב מדוח המס שהגיש, על חשבון המס של כל אחד ואחד מהשותפים

אייל רובין וחנה סלומון,גלובס- 13/08/2019, 07:50

באחרונה התפרסמה פסיקתו של בית המשפט העליון בעניין הסדר גביית המס החל על המשקיעים בשותפויות הנפט והגז. כידוע, בניגוד לשותפים בשותפויות רגילות, המשלמים בעצמם את מסיהם בגין חלקם ברווחי השותפות, נקבע בסעיף 19 לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע הסדר גבייה ייחודי לתשלום המס שבו חייבים השותפים בשותפויות אלה.

בהתאם להסדר גבייה זה, השותף הכללי בשותפות הוא שיהיה אחראי לתשלום המס המתחייב מדוח המס שהגיש, וזאת על חשבון המס של כל אחד ואחד מהשותפים.

להרחבה

מודעות פרסומת