ביהמ"ש: כיל פעלה ללא רישיון הפקת מים, חייבת לקבל אחד כתנאי להמשך פעילותה
השופט רון סוקול מבית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי פעילות מפעלי ים המלח בדרום, הכוללת שאיבת מים מצפון ים המלח לחלק הדרומי שלו, מהווה "הפקת מים" לפי חוק המים – וככזו דורשת אישור מתאים אותו עליה לקבל תוך חצי שנה; השופט מתח ביקורת על רשות המים, שלדבריו הזניחה את הנושא במשך שנים

ליאור גוטמן,כלכליסט-16:1512.08.19
תגיות:כיל
מפעלי ים המלח
בית משפט
הפקת מים
ביהמ"ש המחוזי בחיפה מחייב את מפעלי ים המלח להוציא לאלתר רישיון להפקת מים כתנאי להמשך פעילות. בפסיקה של השופט רון סוקול נקבע שפעילות מפעלי ים המלח בדרום, הכוללת שאיבת מים מצפון ים המלח לחלק הדרומי שלו, מהווה "הפקת מים" לפי חוק המים, ומאחר ואין בידי החברה רישיון שכזה היא חייבת להשיג אותו תוך שישה חודשים מהיום.

להרחבה