חדשות | משפט ופלילים
פרשנות הרכב ועדת ההיתרים החדשה מוכיח: דרוש מבקר למבקר המדינה

מתניהו אנגלמן,מבקר המדינה

המהפכה שחולל מתניהו אנגלמן היא ניסיון לפעול בנחישות נגד הסדר הטוב: החלטתו למנות חברים שאינם משפטנים, בהם אנשי ליכוד או ימין, מראה שהוא המבקר הנכון מבחינת נתניהו, אך לא מבחינת הציבור

מרדכי קרמניצר,הארץ-12.08.2019-פורסם ב-19:13

הוועדה המתפרקת מילאה היטב את תפקידה: היא סירבה לשמש חותמת גומי לבקשת נתניהו וביקשה נתונים שרה"מ, למרות הבטחת בא כוחו לבג"ץ, לא הסכים למסור. הוועדה פעלה היטב גם בכך שהתרעמה בצדק על התנהגותו הנלוזה של נתניהו – שבעודו פונה אליה בבקשת היתר קיבל הלוואה מבן דודו. במקום לגבות את מהלכי הוועדה, אנגלמן מתח עליה ביקורת כי דרשה מרה"מ את המובן מאליו – שלא יעשה דין לעצמו. הוא התרעם גם על כך שהיא מדברת בלשון מנומקת ודרש ממנה להסתפק בשורה התחתונה. בכך גילה חוסר הבנה יסודי באורחות משפט וביקורת: כוחה של עמדה שיפוטית או ביקורתית אינו נעוץ בסמכות הוועדה, אלא בנימוקיה.

אין ספק, אנגלמן הוא המבקר הנכון מבחינת נתניהו. הוא מחזיר במטבע יקר ערך למי שהוביל את מינויו, אך מבחינת הציבור הוא אינו שומר סף. הוא אדם שהציבור צריך להישמר מפניו. נדרש מבקר מיוחד שיבקר את המבקר. ובעצם יעיל יותר להחליף אותו במי שיש לו עניין להיות מבקר המדינה, ולא מחסל הביקורת כביקורת אמת. אנגלמן אינו אלא דוגמית להבנת התפיסה השלטונית של הימין הפוסט-ליברלי: הדמות הרצויה של שומרי הסף מבחינתו היא מי שעושה מהשליחות הציבורית דבר שקר. המשילות שבשמה הם מנופפים גחמנית ואמרה לאפשר לנבחרים ולעושי דברם לעשות מה שבא להם. לא אחת בניגוד גמור לטובת הציבור. כמו חבריו לדרך, גם אנגלמן בז בוז עמוק לציבור. הוא סבור שהוא יכול למכור לציבור לוקשים בדמות הרקע הרעיוני להרכב הוועדה שמינה. כאן הוא צפוי להיכשל כישלון חרוץ: הציבור אינו מטומטם, ואי אפשר לעבוד עליו בעיניים. הציבור לא יסלח למי שמתייחס אליו בבוז.

להרחבה