שיטת הסאלאמי בתחנות כוח השורפות גז,

איך הממשלה מתחמנת את הציבור בשרות בעלי ההון.

את החלטת הממשלה הזאת יזמו וכתבו היצרנים הפרטיים.

מאת אמנון פורטוגלי,‏8 אוגוסט, 2019

באפריל 2014 החליטה המועצה הארצית לתכנון ולבניה, "כחלק מההיערכות לביקוש הצפוי לחשמל בעשורים הבאים במדינת ישראל, ובהתאם להוראת ראש הממשלה" על הכנת תמ"א 10 /ב/ 11 לאיתור מתחמים ולהקמת תחנות כוח.

בתחילת 2017, הכנת התוכנית נמצאה בשלבים מתקדמים, במסגרת העבודה על התוכנית נסקרו יותר מ–100 אתרים ברחבי הארץ בהתאם לעקרונות התכנון הארציים. לאחר תהליך סינון קפדני ושיתוף בעלי עניין רבים, הוחלט לתכנן באופן מפורט חמישה מתחמים שעתידים לספק עד כ–10,000 מגוואט. אשר יחד עם תוכניות מאושרות, או בתהליכים מתקדמים לאישור, יספקו כמעט את כל צורכי המשק עד שנת 2030.

בשלב הראשון, שלש שנים לאחר מכן, ב-4 לאפריל 2017 בהחלטה 2592, הממשלה החליטה להעביר ליצרנים הפרטיים, לבעלי ההון שיש להם כוח עצום, את  האחריות לקבוע איפה תהיינה תחנות כוח ואת ההספק שלהן.  החלטת הממשלה אומרת למעשה, שכלל לא צריך לתכנן איפה יהיו תחנות הכוח, היזמים יבחרו היכן הם רוצים להקים אותן, תוך דילוג על המועצות האזוריות והוועדות המחוזיות, ישר לוות"ל.  

קידום התוכניות בוועדה לתשתיות לאומיות מאפשר במודע סתירה לתוכניות המתאר הארציות המגינות על השטחים הפתוחים, ומקריבות את האינטרס הציבורי על מזבח האינטרס הכלכלי של חברות פרטיות.

הות"ל שבה רוב ממשלתי מובהק, מקדמת פיתוח כמעט ללא ייצוג ציבורי, תוך דריסה של עקרונות התכנון על חשבון הציבור הישראלי כולו והשטחים הפתוחים.

החלטת הממשלה קובעת תנאים וקריטריונים להסמכת גופים לתכנון מתקנים לייצור חשמל. אבל הפלא ופלא, ההחלטה כבר מסמיכה 5 גופים להכין תכנית ל-15 תחנות כוח השורפות גז ולהגישה לוועדה לתשתיות לאומיות.

"גופים אלו הגישו בקשה להסמכה פרטנית עד ליום החלטת ממשלה זו, וכן הגישו מסמכים להוכחת זיקה למקרקעין לרשות החשמל עד יום זה, לאתרים לייצור חשמל קונבנציונאלי באמצעות גז טבעי במרכז ובצפון, או לצורך הרחבת תחנות כוח קיימות ועברו את הבדיקות המפורטות בנספחים 4,2,1 )למעט סעיף ההיתכנות התכנונית בנספח 1) ."

מכאן ההערכה שלי שאת החלטת הממשלה הזאת יזמו וכתבו היצרנים הפרטיים. 

יש לזה מספר הוכחות ברורות, החברות הפרטיות החלו בדיונים עם יישובים וחתמו חוזים עם יישובים כדי לקבל זיקה לקרקע עוד לפני שפורסמה החלטת הממשלה. והם הגישו בקשה להסמכה פרטנית, ומסמכים להוכחת זיקה למקרקעין, ועברו את הבדיקות המפורטות, עוד לפני מועד קבלת החלטת הממשלה.

בשלב השני, 8 חודשים אח"כ החליטה הממשלה (בהחלטה 3216) להסמיך גם את חברת קסם אנרגיה בע"מ לפרויקט לייצור חשמל בגז טבעי בהספק שלא יעלה על 450 מגוואט, ובלבד שיתוכנן בשטח משבצת של גבעת השלושה, בצמוד לאזור התעשייה של כפר קאסם.

בשלב השלישי, ב- 12 ליולי 2019, החליטה הממשלה (החלטה 4629) "לתקן את החלטה 3216 באופן שלא ייקבע הספק מקסימלי בהסמכה לגבי תחנות הכוח המקודמות ע"י ……חברת קסם אנרגיה בע"מ.
אציין שנושא ההחלטה כפי שפורסם בהודעת משרד ראש הממשלה היה "הסמכת חברת אי די אף אנרג'י נובל בע"מ להכין תכנית לתשתית לאומית ולהגישה לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ותיקון החלטת ממשלה".
צריך לחפש בהחלטה את מהות התיקון שנותן לחברת קסם אנרגיה בע"מ מעין צ'ק פתוח, שמאפשר לחברה להגיש תוכנית לתחנת כוח בהספק של 1,000, או 5,000 או 10,000 מגוואט.
התהליך הסאלאמי מפליא בפשטותו.

הממשלה מחליטה החלטה סבירה להכין תוכנית ממשלתית לאיתור מתחמים ולהקמת תחנות כוח. 

בשלב השני, הממשלה מחליטה להעביר ליצרנים הפרטיים, לבעלי ההון שיש להם כוח עצום, את  האחריות לקבוע איפה תהיינה תחנות כוח ואת ההספק שלהן.  החלטת הממשלה אומרת למעשה, שהיזמים יבחרו היכן הם רוצים להקים את תחנות הכוח השורפות גז, תוך דילוג על המועצות האזוריות והוועדות המחוזיות, ישר לוות"ל.  בשלב הבא, 8 חודשים אח"כ מסמיכים חברה נוספת, (קסם אנרגיה בע"מ), לתכנן פרויקט לייצור חשמל בגז טבעי בהספק מוגדר ובמקום מוגדר, ובשלב האחרון מתקנים את ההחלטה הקודמת כך שלא ייקבע הספק מקסימלי בהסמכה לגבי תחנת הכוח המקודמת ע"י אותה חברה, מעין צ'ק פתוח, שמאפשר לחברה להגיש תוכנית לתחנת כוח באזור שהוא רגיש מאוד הידרולוגית, ובהספק עצום.
אמנם המשרד מחייב את מבקש ההסמכה להצהיר ולהתחייב, כי ההסמכה להכין ולהגיש תכנית לא מהווה התחייבות שלטונית עתידית כלשהי למתן רישיון, אישור או היתר, אך יש בעיה מהותית בגישה זו.  יש בעיה רצינית באי אישור או ביטול תוכנית של יזם פרטי להקמת תחנת כוח אחרי שהמשרד כבר הסמיך אותו לתכנן מתקנים לייצור חשמל, ואחרי שהיזם הפרטי השקיע בתכנון זה סכומים נכבדים.  המשרד יצטרך להגן על החלטתו זו בבתי המשפט כשהוא עומד בפני עורכי דין מהשורה הראשונה מטעם היזמים ובפני לחצים אדירים, בין השאר בתקשורת, המגובים בכספים בהיקף עצום.

חכם לא נכנס לבעיות שהפיקח יודע לצאת מהן. במקרה זה נראה שמשרד האנרגיה והממשלה לא נהגו בחוכמה, ונכנסו לבעיות שאני חושש שהם לא ידעו איך לצאת מהן.

http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4

http://www.pmo.gov.il/SiteCollectionDocuments/mazkir/DEC2592.pdf

https://www.gov.il/he/Departments/news/electricity_planning

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3216_2017

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4629_2019

https://www.nevo.co.il/law_html/Law103/20_ptv_487727.htm

https://www.themarker.com/opinion/1.4039036

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3767584,00.html