הודעה לעיתונות

04.08.19

דיון בעתירות כנגד תכנית "נמל המפרץ"

ביום ג' האחרון, 30.07.19 התקיים בבית המשפט המחוזי בחיפה  דיון ב- 3 עתירות כנגד אישור הקמת "נמל המפרץ" בהרכב שלושה שופטים- הנשיא רון שפירא, השופטת בטינה טאובר והשופט נאסר ג'השאן.

מצ"ב החלטה לפני מתן פסק דין.

רקע כללי:

 הדיון הראשון בעתירת עיריית חיפה כנגד אישור "נמל המפרץ" (תכנית מס' 304-0277111)

היה ב- 04.0719– עתירה מנהלית (עת"מ)  מס' – 32995-06-19 . עיקר הדיון היה בבקשה למתן צו ביניים להפסקת העבודות בנמל, בו החליט בית המשפט על עצירת העבודות עד לבירור העתירה למרות הניסיון של חברת נמלי ישראל להפעיל לחץ כבד באמצעות הצהרות על הפסדי עתק למשק וליזמית חברת נמלי ישראל (חנ"י).

עיקרי ההתנגדות של עיריית חיפה לתכנית נמל המפרץ הם א. נושא הארכת שדה התעופה הקיים מ- 1,600 מ' ל2,400 מ'- שיאפשר טיסות לאירופה במטרה לתת אופק כלכלי של תיירות ושגשוג למטרופולין חיפה. ב. דרישה מחברת נמלי ישראל  לפיצוי על הרס החופים בחיפה בשל הקמת המבנים הימיים  ולחייבה בתכנית לעצירת הארוזיה הקשה ההורסת את חופי הקריות.

מאז הדיון הראשון ב- 4.07.19, הוגשו שתי עתירות נוספות כנגד תכנית "נמל המפרץ":

1.     עתירה שהוגשה ע"י גורם פרטי, מיכה רטנר עת"מ מס' 22673-07-19

2.     עתירה של הפורום הישראלי לשמירה על החופים עת"מ מס 47256-07-19

בית המשפט החליט ששתי העתירות הנוספות לעיל  יידונו יחד עם עתירת עיריית חיפה בדיון שהתקיים ביום ג' 30.07.19.

החלטות בעתירות במהלך הדיון:

העתירה של מיכה רטנר— באמצעות עו"ד דביר לנגר- התמקדה בנושא שדה התעופה. במהלך הדיון, בית המשפט רמז בדבריו  שהיות והעותר לא מיצה את ההליכים בהגשת ההתנגדות וערר למוסדות התכנון וגם הגיש את העתירה בשיהוי- לאחר תום  45 בהם ניתן להגיש עתירה מנהלית כחוק, היא עלולה להידחות על הסף ולשלם הוצאות.

היות ורטנר הזמין את רשות שדות התעופה כמשיב- הגיע לדיון ב"כ הרשות, עו"ד רון צין כדי למסור את עמדתה ובהודעה דרמטית הכריז שרשות שדות התעופה מתואמת ותומכת בתכנית של חנ"י ובעמדתה כנגד הארכת שדה התעופה.

בנוסף- דרש לדחות את העתירה של רטנר על הסף ולחייבו בהוצאות.

מצ"ב עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים :  את העתירה הגיש הפורום בעצמו, ללא ייצוג משפטי באמצעות היו"ר חנה קופרמן   ובמקביל  עו"ד יותם שלמה מהקליניקה לרגולציה סביבתית באונ' בר אילן ייצג את הפורום  – כמשיב 11 בעתירת עיריית חיפה.

לאחר שעו"ד יותם שלמה הבהיר לבית המשפט שיש לקליניקה מגבלות כוח אדם ולכן הוא מייצג את הפורום רק כמשיב לעירייה אבל לא יכול היה לייצג את הפורום גם בעתירה שהגישה העמותה- בית המשפט קבע ציטוט:

"אם כך, נשאיר את העתירה שלהם במעמד של קבועה לתזכורת היום, ואחרי זה ניתן הוראות לעתירה שלהם"

משמעות הדבר שהוחלט לדון בעתירה הפורום בהמשך

להלן עקרי הטיעון של עתירת הפורום:

א.     ההחלטת ועדת הערר התקבלה בלי שהונח לפניה סקר סיכונים מצרפי לחומרים מסוכנים  כמתחייב מהחלטת ממשלה מס' 529 ומהנחיות התסקיר הסביבתי אשר דרשו בחינה של סיכונים מצרפיים הן בשטח התכנית, הן בסביבה הקרובה של הנמל והן סקר מצרפי של כל מפרץ חיפה – דבר שרק בעטיו יש לבטל את אישור התכנית- מסקנה שיש לה חיזוק בדוח מבקר המדינה האחרון על מפרץ חיפה בפרק "סקרי סיכונים" בו כתוב שסקר הסיכונים מתעכב באופן בלתי סביר יותר משנתיים וחצי וכי העדר סקר סיכונים מצרפי מגדיל את הסיכון של כמיליון תושבים באזור מפרץ חיפה לאירועי שרשרת רבי נפגעים מתקלה שבשגרה, בזמן חירום במלחמה, אירועי פח"ע ואסונות טבע כמו רעידת אדמה-  זאת כאשר מסתבר שיש כוונה להגדיל את נמל הדלק הקיים כפי 6 לפחות !!! בלי הגבלה לכמות החומרים המסוכנים שיאוחסנו בכל שטח הנמל-  הרחבת כמויות חומ"ס אשר לפי חוות דעת (מצ"ב) של בכיר רפאל לשעבר, שייקה שצברגר, עלולה לגרום למחדל ביטחוני בסדר גודל של יום כיפור.

ב.     בחינת סיכוני זיהום אוויר מצרפית ב"נמל המפרץ" התעלמה מתכניות ענק כמו "קרקעות הצפון" (מתחם בשטח 1,200 הצמוד לבז"ן) ותמ"א 37/ח (בה אושרו כמויות עתק של נפט- קונדנסט- המיועד לזיקוק במפרץ חיפה) תכניות הצפויות להגדיל את התעשייה הפטרוכימית למטרות ייצוא מנמל המפרץ  תוך הגדלת הזיהום הקיים –בחוסר שקיפות- בממדים לא אנושיים תוך התעלמות מהתחלואה הקיימת.

ג.      הסתרת הסיכונים בשיטת הסלמי: רק כ- 4 שנים לאחר שאושרה בניית הנמל החלה בדיקת סיכוני הזיהום והחומ"ס על תושבי האזור — בדיקה שנדחתה בכוונה לשלב מאוחר כדי שחשיפת הסיכונים לא תעצור את התכנית- זאת באמצעות  פירוק התכנית לחלקים בשיטת הסלמי – שיטה המאפשרת את בדיקת הסיכונים בשלב מאוחר מדי, בו כבר נקבעו עובדות בשטח –"מעשה עשוי"– דבר היוצר מצב שגם אם מוכח שהזיהום וסיכוני החומ"ס הם בלתי סבירים ולא אנושיים- – התכנית תתממש בכל מחיר של פגיעה בתושבים ובסביבה.

ד.     דרישה לתכנית חירום להצלת חופי הקריות:  העתירה מציגה ראיות שהרס חופי הקריות נגרם ישירות בגלל כריית החולות עבור הקמת המבנים הימיים של הנמל. חנ"י מתחמקת מאחריות תוך שהתכנית מקודמת בלי לתת פיתרון אמיתי לעצירת ההרס – ארוזיה קשה שהזנת חול בלבד לא יכולה לעצור ולכן יש צורך בהכנת תכנית חירום שתמנע את המשך העלמות חופי הקריות–  טענות שועדת העררים הארצית התעלמה מהן.

ה. פגמים דיוניים אשר מנעו החלטה צודקת במוסדות התכנון:  תחושת בהילות ליוותה את כל הליך ההתנגדויות והערר ושיאו בדיון בועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה  שנמשך 11 שעות רצופות, כמעט ללא הפסקות, תוך התעלמות מבקשות חוזרות ונשנות של העוררים לקיים עוד יום דיון בו גם ישתתף נציג המשרד להגנת הסביבה אשר נעדר מהדיון. המשרד שלח מכתב הבהרות בנושאים המהותיים ביותר -בכתב, לאחר הדיון, לבקשת יו"ר הוועדה  בלי שהעוררים יוכלו להגיב– דבר שפגע בזכות הטיעון של כלל המתנגדים בנוסף- התקבלה החלטה בהולה בלי לקבל את עמדת המיעוט של אחד מחברי ועדת הערר מר טל אל על – פגם מהותי בהליך קבלת ההחלטות.

עיקרי הדיון ב- 30.07.19

בית המשפט—"כאוס תכנוני":   מייד בתחילת הדיון בית המשפט פונה לעו"ד עמית קורן מפרקליטות מחוז חיפה- ב"כ ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה וועדה מחוזית חיפה (משיבות 1 ו- 2) ואומר- ציטוט:

"כשקראנו את כל כתבי הטענות שלכם, יש אזושהי תחושה שכל התכנון הזה זה בלי שמישהו רואה את כל הדברים ביחד….  יש מישהו שמתכנן נמל, יש מי שמתכנן שדה תעופה, אבל הדברים האלה כאילו לא מדברים אחד עם השני… זאת היתה התחושה מקריאת כל כתבי הטענות של כולם. יש פה חוסר תיאום מערכתי ושמישהו צריך לשבת ולראות את כל התכניות האלה ביחד….יש איזושהי תחושה של כאוס תכנוני שלא נבחן בראיה כוללת."

בהמשך,  ב"כ עיריית חיפה עו"ד עמית חדד מציג תצהיר (מצ"ב) של חבר ועדת הערר הארצית מר טל אל על המחזק את הטענות של עיריית חיפה לגבי הפגמים שהיו במהלך הדיון והליך קבלת ההחלטות בועדת המשנה לעררים ובכלל זה תחושת הבהילות ופגיעה בזכות הטיעון של כלל העוררים.

ציטוט מתוך התצהיר סעיפים 6,7.

"בקשותי החוזרות מיו"ר הוועדה להשלים את שמיעת העררים והדיון במועד נוסף, בו יזומן גם נציג המשרד להגנת הסביבה אשר ימסור את עמדת המשרד ביחס לטענות הרבות שעלו בעררים השונים ואשר עסקו בנושאים אלה- נדחו כולן ע"י יו"ר הוועדה ויתר חבריה ויו"ר הוועדה כאמור שבה והבהירה כי קיימת דחיפות ובהילות להשלמת הדיון בזמן קצר ביותר וקבלת החלטה בתיק…. הטענה החוזרת כחוט השני בהתייחסויות אלו הייתה כי חייבים לקבל החלטה בלוחות זמנים קצובים וקצרים וזוהי גם ההחלטה שהתקבלה במשרד המשפטים ביחס לדרך ואופן ניהול הדיון בערר זה."

עו"ד עמית חדד ב"כ עיריית חיפה-  –ציטוט:

"מה קרה שם? התשובה היא שההסכם עם SIPG (הזכיינית הסינית ח.ק.) הגם שהוא לא נגלה ולא נחשף, הוא למעשה גזר על ועדת המשנה בהילות. זאת ההנחיה שמשרד המשפטים נתן. אי אפשר מצד אחד להסתיר את ההסכם ומצד שני לקצוב זמן על פיו"

עיקרי טענות המשיבים בתיק:

תגובת אלה מווה – משיבה 12 בשם עצמה ובשם ארגון "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות. ציטוט:

"המשרד להגנת הסביבה ומנהל התכנון הם נמצאים בלב כל הסוגיה. אין ספק ואין עוררין שהיועץ הסביבתי של ועדות התכנון הוא לא ועדות התכנון עצמן אלא המשרד להגנת הסביבה …כאשר תכנית נבחנת, כאשר תסקיר נבחן, כאשר מדברים על זיהום אוויר, כאשר מדברים על סיכונים לציבור על חיי אדם, על אנשים שיכולים להתפוצץ מחומר נפיץ מטילים – מי שמחליט בנושא הזה הוא המשרד להגנת הסביבה …

טוענת עיריית חיפה ובצדק שלעוררים נפגעה זכות הטיעון. טענה זו מוצדקת- ואני רוצה לחדד ולהדגיש- התקיים דיון בועדת המשנה לעררים בירושלים והמשרד להגנת הסביבה נעדר. על מאות ואלפי העובדים שלו, אף אחד לא מצא את המקום והזמן להגיע לדיון הזה. במהלך הדיון עולות שאלות קריטיות בנושא זיהום אוויר ובנושא חומרים מסוכנים. למעשה כל השאלות תוקפות מתודולגיות והנחיות שהיועץ הסביבתי לועדות התכנון עצמו נתן זה המשרד להגנת הסביבה.

בתשובתו שהוא כן שלח בכתב כלאחר יד ללא יכולת מענה הוא כן כתב כי התכנית מאפשרת הגדלה של תעשיית הדלקים במפרץ חיפה. זה במסמך של ההבהרה.

למעשה בתהליך התכנוני – בדיון בעררים- חסר לנו היועץ הסביבתי וכתוצאה מזה כל סוגיה שאנחנו בחנו – הסיכון בתוך תחומי התכנית, אם זה הסיכון המצרפי יחד עם תכניות אחרות אם זה השפעה על הגדלת האחסון והתזקיקים בתכנית והשפעה של זה על בריאות הציבור – סוגיות מהותיות שלא קיבלו מענה.. "

תגובת עו"ד יותם שלמה – ב"כ הפורום הישראלי לשמירה על החופים- משיבה 11 בעתירת העיריה. ציטוט:

"לנו חשוב שהדיון יהיה דיון מלא. הדיון כאן התמקד מאוד בנושא של שדה התעופה. בעינינו זו לא הסוגיה המרכזית, ובטח שלא הסוגיה היחידה בתיק הזה ובתכנית הזו.

הסוגיה הסביבתית בעינינו היא קריטית ומשמעותית. יש לה השלכות דרמטיות על בטיחות ובריאות הציבור.

המסמך של המשרד להגנת הסביבה של גב' נורית שטורך מתייחס לכמה סוגיות  מהותיות וקריטיות, בין אם זה שצריך לשמור על החופים משחיקה מאוד משמעותית- ששמעתם עליה כאן, ובין אם בצמצום זיהום אוויר מהתכנית ובין אם זו הסוגיה של חומרים מסוכנים- איזה חומרים מסוכנים יהיה אפשר לאחסן בתכנית, מה הסיכונים שנשקפים מאותם חומרים מסוכנים?

בהקשר של החומרים המסוכנים אי אפשר להתעלם מההקשר הרחב של דוח מבקר המדינה שהתפרסם אחרי התכנית אבל התייחס להחלטות שקרו לפניה ולהתנהלות של המשרד להגנת הסביבה ספציפית בנושא של סקר סיכונים מצרפי הבוחן את ההשפעות על חומרים מסוכנים באזור הכולל בין היתר את האזור של התכנית- יש חשיבות ואנחנו התייחסנו לזה בתגובה שלנו לעתירה.

אם ההתיחסות הזו של המשרד להגנת הסביבה הייתה מועלית בזמן הדיון בערר, הייתה לנו כעוררים האפשרות להגיב ולהתייחס לטענות האלה, להגיב ולהתייחס למסמך הזה. ברגע שהמסמך ניתן רק לאחר שהסתיים הדיון ולנו אין שום אפשרות להגיב עליו- הפגיעה בזכות הטיעון היא מאוד מאוד משמעותית בנושאים שהם קריטיים, מהותיים וחשובים בעינינו. זה מספיק להחזרת התכנית לוועדה."

תגובת עו"ד עופר גראואר ב"כ משיבה 14, עמותת "שינוי בחיפה" : מוסדות התכנון התעלמו לחלוטין מההיבט של החשיבות הכלכלית של שדה התעופה לעתיד חיפה ולא שקלו את מכלול השיקולים הרלוונטיים לפני שקיבלו החלטה. ציטוט:

"ברמה המשפטית אני חושב שצריכה לצאת מכאן אמירה ברורה שהתכנון כפי שהוצג כרגע בשיטת הסלמי הוא תכנון לא תקין.. אי אפשר לבוא ולהגיד לנו—"אי אפשר שלא לאשר את התכנית", "אין שיקל דעת לא לאשר את התכנית" מה הטענות של חנ"י בעצם? ..הטענות של חנ"י שלא היה צריך לדון בעצם לא בערר ולא בהתנגדויות כי ברגע שייבשו את השטח וברגע שאשרו את כל התשתיות למעשה לא היה לאף אחד, כולל להרכב הנכבד שיקול דעת שלא לאשר את התכנית. זה מה שהם טוענים כאן! הכל נקבע מראש. ואם אין שיקול דעת אז עכשיו הכל ברור- אז ברור למה ועדת המשנה פעלה בכזאת בהילות וברור למה היא הוציאה החלטה של עשרות עמודים תוך יומיים וברור למה מי שטען שהוא מתנגד או רצה להתייחס לאיזה היבט – אף אחד לא הקשיב לו.

אנחנו נבקש או להחזיר את הדיון כדי לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים, בצורה אמיתית כולל השיקולים הסופר דרמטיים של שדה התעופה בחיפה כולל תמ"א 15, או לכל הפחות שייבחנו חלופות ושהתכנית לא תמנע ישום משותף של שני הנמלים החשובים האלו- נמל ימי ונמל אווירי.

עו"ד  עמית קורן , פרקליטות מחוז חיפה (ב"כ משיבות 1-2 ציטוט):

"הושקעו למעלה מ- 4 מיליארד שקל לייבוש המבנה הימי שעכשיו עיריית חיפה רוצה לעשות עליו שוק איכרים.. הפלטפורמה היא נבנתה בממון רב, על מנת לשמש לייעוד שנקבע בתמ"א 13/ב/1/1..

בית המשפט לעיריית חיפה- האם העיריה לוקה בשיהוי? ציטוט:

"נכון שהיו בחירות, אבל השאלה האם העיריה לא לוקה בשיהוי? היא הייתה שותפה לתכנית"…

עונה עו"ד עמית חדד ב"כ העיריה:

"אני רוצה שנבין- אין טענה נגד הנמל! אנחנו לא טוענים שצריך לבטל את הנמל!  אנחנו לא חושבים שצריך להקים שם שוק איכרים…אנחנו בעד הנמל. שיפעל, שישגשג, שיצליח. מה הקשר בין הטענה שלנו שאולי צריך לעשות איזשהו שינוי מסוים בסמכות ועדה מחוזית לבין הטענה שרוצים לבטל את הנמל?!

הטענה שלנו שעתיד שדה התעופה אמור להיות מוכרע בתת"ל 80 כפי שהוא אומר בעצמו.

עו"ד מאיר פורגס, ב"כ חנ"י (משיבה 3) ציטוט:

"נמל המפרץ הוא פרויקט תשתית לאומית בעל דרגת חשיבות לאומית הגבוהה ביותר.. חברת נמלי ישראל סובלת ממונופולים אזוריים, מהיעדר תשתיות, מזמני המתנה ארוכים של אניות הרבה מעבר למה שמקובל בעולם ובעלות של הכשל הזה המגולגלת על הצרכנים .  בשורה של החלטות ממשלה נקבע שהדרך היחידה לתת מענה…היא לפתוח את הנמלים החדשים במועד המוקדם ביותר האפשרי. המועד הזה נקבע לינואר 20/21 וכל הגורמים הרלוונטיים פועלים בפול קפסיטי, במשמרות מלאות עם מאות עובדים שנמצאים כרגע על השטח המיובש ועושים הכל כדי לעמוד בתאריך היעד בינואר 20/21.

בית המשפט- האם להחזיר את הדיון למועצה הארצית?

לקראת סיום הדיון שואל בית המשפט את עו"ד עמית קורן מפרקליטת מחוז חיפה המייצג את משיובות 1 ו- 2- ציטוט:

"מה דעתכם לאפשרות? — עלו פה כל מיני טענות שכתוצאה מתקלות דיוניות יש נושאים שלא זכו לדיון. זה חלק מהטענות שעלו פה ע"י האנשים שמכונים "משיבים" והם בפועל עותרים… אבל השאלה היא מה דעתכם על האפשרות הזו שהנושא יבוא למליאת הועדה הארצית לשקול את כל הטענות ושזה ילך למליאת הועדה הארצית שתבחן?… המשרד להגנת הסביבה לא נמצא פה ולא ברור לנו עמדתו. שהמליאה תדון ותשתמע.

בתגובה לשאלה לעיל משיב עו"ד עמית קורן ב"כ משיבות 1-2:  "אנחנו מתנגדים"

ב"כ עיריית חיפה ימית קליין- הביעה הסכמה לשאלה.

עו"ד מאיר פורגס, נציג חנ"י (משיבה 3) ציטוט:

"הועלו בפעם הקודמת שאלות לגבי הנושא של הבהילות והדחיפות. הנושא של הדחיפות של הנמל הוא קריטי ברמה הכלל משקית. הוא קריטי לח"ני, הוא קריטי למשרד התחבורה, ואנחנו נבקש מכם מבחינת מועדי הסיום של התיק הזה – אני מבקש שתתחשבו בנו…

לסיכום:

ב- 30/07/19 – תם הדיון בעתירת עיריית חיפה.

תמליל יתפרסם תוך עשרה ימים

מצ"ב ההחלטה המודיעה כי התיק ממתין לפסק דין.

ציטוט חנה קופרמן יו"ר הפורום הישראלי לשמירה על החופים:

" בזכות עתירת עיריית חיפה, ניתן צו הפסקת עבודות לנמל ונפתח לנו צוהר כמשיבים בתיק להשמיע את הטיעונים הקריטיים בנושא סיכוני הזיהום, החומרים המסוכנים והרס חופי הקריות.

על רקע העובדה שעיקר הטיעונים של העיריה הוא בנושא שדה התעופה, המצב הוא כרגע שעתירת הפורום המונחת על שולחן בית המשפט — היא העתירה היחידה ובה כל החומרים הרלוונטיים המעידים שבניגוד לחזות שניסתה חברת נמלי ישראל לייצר בזמן הדיון  כאילו ומדובר בנמל סחורות תמים אזי עתירת הפורום מציגה לבית המשפט ראיות חותכות על גודל סיכוני הזיהום והחומ"ס מהתכנית על כמיליון תושבי חיפה והקריות- סיכונים הפוגעים בזכויות  הבסיסיות ביותר של כל אזרח לחיים בריאים, בביטחון ובסביבה נקייה- פגיעה אנושה ממנה התעלמה ועדת הערר בעת שאישררה את תכנית "נמל המפרץ" על כל סיכוניה. אנחנו מאמינים שבניגוד להתנהלות מוסדות התכנון, בית המשפט לא יושפע מאווירת הבהילות לה נכנעו ועדת הערר וועדה מחוזית חיפה. התקווה היא שהפעם ייעשה משפט צדק שיימנע אסון לאומי."

מצ"ב לינק להחלטת בית המשפט בדיון ביום– 30.07.19

https://drive.google.com/file/d/1ZQNhGB6D0kqUpKcN2OcoggmJZL4WyOv5/view?usp=sharing

מצ"ב לינק לעתירת הפורום:

https://drive.google.com/file/d/1CUzY-ZriM8Gebyk8JtqyGkF1LEEYi13N/view?usp=sharing

לינק לתצהיר מר טל אל על- חבר ועדת הערר:

https://drive.google.com/file/d/1AauRIejfyrJhCqSgH4s8H8cwvlVmnf1y/view?usp=sharing

לינק לתגובת הפורום לעתירת עיריית חיפה:

https://drive.google.com/file/d/1ab_m9inAtzzfiqnAQquO2yBMwUQ4EvuJ/view?usp=sharing

חוו"ד – "האיום בתקיפה רקטית על מתחמים פטרוכימיים ומתקני אחסון חומ"ס מאת שייקה שצברגר:

https://drive.google.com/file/d/1-SKWX5kkXMniXEbu26Sm6bnM5igGFjIF/view?usp=sharing

 

לפרטים נוספים ותמונות:

חנה קופרמן- 052-5869229