מועצת הנפט אישרה 12 רשיונות חיפוש חדשים לנפט וגז
מדובר בשני מקבצים שיינתנו לקבוצה הכוללת את החברות הבריטיות CAIRN ו-SOCO והחברה הישראלית רציו ומקבץ אחד שיינתן לחברות אנרג'יאן וחברת " הזדמנות ישראלית " • ההצעות התקבלו בסיומו של ההליך התחרותי השני לפתיחת הים

עמירם ברקת,גלובס-   30/07/2019, 18:31

מועצת הנפט אישרה היום (ג') את תוצאות המכרז השני לרישיונות חיפושי נפט וגז במימי ישראל שנערך על-ידי משרד האנרגיה. 12 רישיונות חיפוש חדשים לחיפושי גז טבעי ונפט במים הכלכליים של ישראל. ההצעות התקבלו בסיומו של ההליך התחרותי השני לפתיחת הים. מדובר בשני מקבצים (A ו-C) שיינתנו לקבוצה הכוללת את החברות הבריטיות CAIRN ו-SOCO והחברה הישראלית רציו ומקבץ אחד (D) שיינתן לחברות אנרג'יאן וחברת "הזדמנות ישראלית".

להרחבה

מודעות פרסומת