מידרוג בוחנת הפחתת דירוג לדלק: "עסקת שברון תגדיל החוב הפיננסי עד מיליארד שקל"
חברת דירוג האשראי מכניסה את דירוגה של קבוצת דלק – A2 בסולם הישראלי – לבחינה עם השלכות שליליות בעקבות עסקת שברון בים הצפוני ■ "תזרים המזומנים מנכסי שברון מושפע לשלילה נוכח התכלות מהירה יחסית של המאגרים"

ערן אזרן,דהמרקר-14.07.2019 11:56

חברת דירוג האשראי מידרוג מכניסה את דירוגה של קבוצת דלק (59,850 -0.25%) לבחינה (Credit Review) עם השלכות שליליות בעקבות עסקת שברון. משמעות המהלך היא שדירוגה הנוכחי של הקבוצה, A2 בסולם הישראלי (בינונית-גבוהה), עשוי לרדת בחודשים הבאים. במידרוג מנמקים את בחינת דירוג האשראי בין היתר בגידול של חצי מיליארד שקל עד מיליארד שקל בחוב הפיננסי נטו, תחת ההנחה כי דלק תקבל תקבולים ממכירת הפניקס (2,205 +0.87%) בסמוך לעסקה.

להרחבה

מודעות פרסומת