26.06.2019

נאוויטס מרחיבה את פעילותה בארה"ב:
נאוויטס פטרוליום רוכשת שדה נפט יבשתי בטקסס תמורת 18.5 מיליון דולר
לאחר תחילת ההפקה המסחרית בפרויקט בקסקין בקצב העולה על התחזיות, נאוויטס מרחיבה פעילותה בארה"ב ורוכשת בעסקה הזדמנותית את שדה הנפט נצ׳ס בטקסס. בכוונת נאוויטס לבצע קידוחי פיתוח בשדה ולממש את הפוטנציאל הכלכלי המשמעותי הטמון בעתודות הנפט הקיימות והמוכחות שטרם הופקו.

יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "עסקה זו מממשת את האסטרטגיה של נאוויטס לביצוע עסקאות הזדמנותיות בארה"ב במטרה להשיא ערך כלכלי רב"

בהמשך לתחילת הפקת הנפט בפרויקט הענק בקסקין במפרץ מקסיקו, ארה"ב, שותפות נאוויטס פטרוליום מדווחת על רכישת 98% משדה נצ׳ס (Neches) במדינת טקסס, נכס הנפט המתווסף לפורטפוליו של נאוויטס. שדה נצ'ס מורכב מ-260 רישיונות, כ-270 ק"מ מיוסטון, על פני שטח של 38 קמ"ר. השדה מכיל בשלב זה 46 בארות פעילות, שמפיקות כ-420 חביות נפט בכל יום. לשדה נצ'ס היסטוריית הפקה עשירה ומוכחת. השדה התגלה ופותח בעבר על ידי .Exxon

בדומה לפרויקטי בקסקין ושיננדואה, רכישת נצ'ס היא חלק ממימוש האסטרטגיה של נאוויטס להרחבת הפעילות בארה"ב, תוך רכישת נכסי נפט עם עתודות נפט מוכחות שטרם הופקו במלואן והניתנים לפיתוח נוסף מהיר. שותפות נאוויטס בחנה נכסים, והחליטה לרכוש את שדה נצ'ס משום שלהערכתה בנכס הנפט מצוי פוטנציאל יצירת הערך רב, ביחס לעלות הרכישה, שאותו ניתן יהיה לממש, בדרך של פיתוח עתודות הנפט שנתגלו בנכס וטרם פותחו להפקה. תמורת הזכויות תשלם נאוויטס 18.5 מיליון דולר לחברת Breitburn. במסגרת העסקה, יועברו לנאוויטס כל מתקני ההפקה והצנרת בשטח השדה.

בכוונת נאוויטס להמשיך ולהפיק נפט מהקידוחים המפיקים הקיימים בשדה, וכן לבצע סדרה של קידוחי פיתוח נוספים, שיאפשרו להגדיל את היקף ההפקה בשדה באופן משמעותי. להערכת נאוויטס, בנכס הנפט קיים פוטנציאל פיתוח משמעותי של עתודות מוכחות אך טרם פותחו. בכוונת השותפות לפרסם הערכה של צד ג' ביחס לעתודות במהלך החודשיים הקרובים.

על פי הערכת נאוויטס, העלות של קידוחי הפיתוח היבשתיים הנוספים תעמוד על כ-750 אלף דולר עד 1 מיליון דולר לכל קידוח.

נאוויטס תממן את העסקה ממקורותיה העצמיים (45%) ובאמצעות מימון בנקאי (55%). עד כה הועברה מקדמה בהיקף של 1.85 מיליון דולר והעסקה תושלם עד ליום 31 ביולי, 2019.

יו"ר נאוויטס פטרוליום, גדעון תדמור: "עסקה זו מממשת את האסטרטגיה של נאוויטס לביצוע עסקאות הזדמנותיות בארה"ב במטרה להשיא ערך כלכלי רב. בעסקה זו אנו מזהים פוטנציאל כלכלי משמעותי בפיתוח עתודות הנפט שנתגלו וטרם הופקו. בפעילות היבשתית, נאוויטס תתמקד באיתור נכסי נפט עם היסטורית הפקה מוכחת ועתודות נפט מוכחות משמעותיות הניתנות לפיתוח מהיר ולהפקה. לשם כך, תפעל נאוויטס ליצור שיתופי פעולה עם גורמים אסטרטגיים להשקעות משותפות ועם מפעילים בעלי יכולת וניסיון מוכח בתחום."

שותפות נאוויטס פטרוליום מחזיקה בפורטפוליו רחב של נכסי נפט וגז במפרץ מקסיקו ארה"ב וחלקה בכלל התגליות המוכחות עומד על כ-124 מיליון חביות נפט (C2+P2). בנוסף, מחזיקה החברה בבלוק 7 במזרח קנדה, נכס אקספלורציה עם פוטנציאל רב וחלקה המוערך במשאבים המנובאים הינו של כ-427 מיליון חביות.

 

מודעות פרסומת