החוזה נחתם: חברת חשמל תרכוש גז מלווייתן בכ-700 מיליון דולר
לפי הודעת השותפות במאגר לווייתן, אספקת הגז הטבעי תחל עם תחילת הפקת הגז הטבעי ועד תום המחצית הראשונה של שנת 2021
שירות גלובס   12/06/2019, 16:03

דלק קידוחים הודיעה היום (ד') כי השותפות בלוויתן חתמו עם חברת החשמל על הסכם למכירת גז טבעי, במסגרתו יספק פרויקט לוויתן כמות של כ-BCM 4 גז טבעי לחברת החשמל, למשך שנתיים ובהיקף משוער של 700 מיליון דולר.

מהודעת השותפות עולה כי אספקת הגז הטבעי תחל עם תחילת הפקת הגז הטבעי מלוויתן, ועד תום המחצית הראשונה של שנת 2021.

במהלך תקופת ההסכם תרכוש חברת החשמל גז טבעי ממאגר לוויתן בהתאם לצרכיה, מעבר לגז המסופק לה במסגרת ההסכם הקיים עם מאגר תמר, וזאת על בסיס קיבולת זמינה של המאגר, ומבלי שתשוריין עבורה קיבולת במערכת ההפקה של מאגר לוויתן.

להרחבה

מודעות פרסומת