מודיעין מדווחת על באר מסחרית שלישית בפרויקטGrapevine:

במהלך מבחני ההפקה בקידוח הפיתוח הופקו בממוצע ליום 157 חביות נפט

מודיעין אנרגיה הודיעה היום כי בקידוח North Chardonnay, בו דיווחה בחודש פברואר על סימני פטרוליום משמעותיים, הסתיימו מבחני ההפקה. תוצאות המבחנים מאשרות כי הבאר שנקדחה הינה מסחרית, והיא תהפוך לבאר השלישית בפרויקט Grapevine ממנה מפיקה מודיעין נפט.

 

מצ"ב הודעה לעיתונות.

קישור לדיווח המלא: https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1234001-1235000/P1234619-00.pdf

 

מודעות פרסומת