אנלייט זכתה בהספק מצרפי של 14 מגה-וואט במכרז רשות החשמל להקמת מתקני ייצור פוטו וולטאים על גבי מאגרים וגגות

גלעד יעבץ,אנלייט

אנלייט אנרגיה מתחדשת מדווחת כי על פי פרסום רשמי של רשות החשמל, במסגרת המכרז הראשון שפרסמה רשות החשמל להקמת מתקני ייצור פוטו וולטאים על גבי מאגרי מים וגגות, זכתה החברה בהספק מצטבר של 14 מגה-וואט (במונחי AC, השקולים על פי תכנון החברה להספק מותקן של כ- 19 מגה-וואט DC).

בכוונת החברה לפעול למימוש זכייתה במכרז באמצעות הקמת מספר פרויקטים של מערכות סולאריות צפות על גבי מאגרי מים,  כחלק מצבר פרויקטים גדול יותר שהחברה  מפתחת בתחום זה.  החברה מעריכה כי תחזיק במתקנים נושא המכרז בשותפות עם בעלי הזכויות בקרקעות המאגרים, וכי אחזקותיה לא יפחתו מ 50%.

לפי הודעת רשות החשמל, התעריף שנקבע בתום המכרז הינו 23.33 אג' לקוט"ש (צמוד למדד המחירים לצרכן) לתקופה של כ-25 שנים ממועד חתימת הסכם עם רשות מקרקעי ישראל בגין השימוש במאגר.

בהתאם לתנאי המכרז, לצורך מימוש הזכייה כאמור על החברה להעמיד ערבות בנקאית להקמת ההספק בסך של 2.1 מיליוני שקלים. כמו כן, מימוש הזכייה מותנה, בין היתר, בקבלת אישורי חיבור לרשת מחברת החשמל ובעמידה באבן הדרך לקבלת אישור סנכרון לרשת מחברת החשמל בתוך 22 חודשים לכל היותר.

חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת, הנסחרת במדד תל אביב 125, היא מהמובילות בישראל בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת. החברה פועלת כיום בישראל ובאירופה. במהלך השנתיים האחרונות הקימה ו/או השקיעה החברה בלמעלה מ- 150 פרויקטים, בהספק כולל של מעל 500 מגה ואט. החברה נהנית מצבר הכנסות הולך וגדל הבנוי מהסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל במתקניה הקיימים, ובמקביל מפתחת פורטפוליו משמעותי של פרויקטים נוספים בעלי פוטנציאל מימוש בעתיד.

 

מודעות פרסומת